Crearea unui sistem de telefonie mobila in baza tehnologiei CORBA

CUPRINS
Întroducere     7
1. Ce trebuie de ştiut pentru a opera cu CORBA     9
1.1. Limbajul IDL     9
1.2. Ce prezintă baza Client-Server    23
1.3. Cum se creează CORBA-aplicaţii    26

2. Implementarea în reţeaua de telefonie mobilă    31
3. Emularea in Delphi 5.5 a interacţiunii sota-telefon în baza tehnologiei CORBA    33
3.1. Prezentarea proiectului    33
3.2. Sota    33
3.3. Telefonul    34
3.4. Interacţiunea sotă-telefon    35
                4. PARTEA ECONOMICĂ     38
4.1. Etapele cercetării ştiinţifice    38
4.2. Planificarea reţea pentru crearea softului    38
4.3. Calculul economic    43
5. PROTECŢIA MUNCII LA ÎNTREPRINDERE    46
5.1. Aprecierea pericolului şi soluţionarea problemelor de protecţie a mediului ambiant    46
5.2. Calcularea protecţiei “legare la nul”    50
5.3. Securitatea antiincendiară    51
5.3.1. Cauzele apariţiei incendiilor    52
5.3.2. Mijloacele de stingere a incendiilor    53
5.3.3. Securitatea antiincendiară în sălile de calcul    54
5.3.4. Măsurile profilactice de luptă cu cauzele incendiului în sălile de calcul    55
5.4. Analiza condiţiilor de muncă şi factorii dăunători şi periculoşi la locul de muncă    58
5.4.1. Cerinţele securităţii tehnice la începutul lucrului    60
5.4.2. Cerinţele securităţii tehice în timpul lucrului    60
5.4.3. Cerinţele ergonomice privind locul de muncă    60
Concluzii    63
Bibliografia    64
Anexa 1. ” Textul fişierelor pentru aplicaţia client”     66
Anexa 2. “Textul fişierelor pentru aplicaţia server de obiecte CORBA”    70
Anexa 3. “Textul fişierelor cu modulul CORBA pentru aplicaţia server”     75
Anexa 4. “Codul obiectului CORBA”     81