Elaborarea SI Admiterea UTM

Cuprins:
Cuprins:    5
Introducere.    7
1. Descrierea generală a SGBD InterBase    8
1.1 Iniţiere in limbajul de programare DELPHI
                   1.1.1 Mai multă productivitate ........................................................................
                   1.1.2 Suport extins pentru aplicaţiile de baze de date ......................................
       1.1.3 Mai multă putere în motorul de baze de date ………………………….
       
1.2 Crearea bazelor de date...................................................................
1.3 Descrierea componentelor paginii  DataAcces...............................
1.4 Descrierea componentelor paginii  DataControls...........................
1.5 Descrierea detaliată a componentelor panelurilor DataAcces şi DataControls...................................................................................
1.6 Specificul realizării SQL în Delphi ………………………………
               1.6.1 Mecanismul de funcţionare a cererilor în aplicaţiile BD Delphi …...
   1.6.2 Componenta TQuery ……………………………………………….
4. Protecţia muncii şi sanitarie de producere    73
4.1. Zgomotul    74
4.2. Securitatea electrică    75
4.3. Microclimatul    75
4.4. Securitatea antiincendiară    76
4.5. Radiaţie    78
4.6. Parametrii vizuali a imaginii    79
4.7. Efecte psihofiziologice    80
4.8. Iluminatul    81
4.9. Calcularea iluminatului artificial a încăperii.    82
4.10. Ecologia.    85
    5. Partea economică a proiectului.    86
5.1. Planificarea reţea pentru elaborarea a bazei de date "Evidenta tehnicii de calcul a Bancii de Economii"    86
5.2. Evaluarea economică a bazei de date"Evidenta tehnicii de calcul a Bancii de Economii"    98
5.3. Evaluarea eficacităţii de la implementarea a bazei de date"Evidenta tehnicii de calcul a Bancii de Economii"    104
Încheiere.    106
Bibliografie.    107
ANEXE.    108
Anexa nr. 1. SQL scriptul pentru crearea bazei de date “Candidat în student” al SI “Admiterea UTM”.    108
Anexa nr. 2. Secvenţe din codul sursă ale programului “server”.    118
Anexa nr. 3. Secvenţe din codul sursă ale programului “client”.    124
Anexa nr. 4. Structura bazei de date “Candidat în student”.    129
Anexa nr. 5. Diagrama interacţiunii formelor programului “server”.    130
Anexa nr. 6. Diagrama interacţiunii formelor programului “client”.    131
Anexa nr. 7. Mecanismul funcţionării parolelor de acces.    132
Anexa nr. 8. Graful-reţea pentru elaborarea SI “Admiterea UTM”.    133