Elaborarea si gestionarea bazei de date - Evidenta tehnicii de calcul la o banca

Cuprins:
Cuprins:    3
Introducere.    5
1. Descrierea generală a SGBD InterBase    6
2. Descrierea instrucţiunilor ANSI SQL utilizate în SGDB InterBase.    8
2.1. CREATE DOMAIN    8
2.2. CREATE TABLE    11
2.3. CREATE TRIGGER    20
2.4. GRANT    26
2.5. REVOKE    30
2.6. CREATE GENERATOR    32
2.7. CREATE INDEX    33
2.8. INSERT    34
2.9. UPDATE    35
2.10. ROLLBACK    37
2.11. SELECT    38
3. Descrierea bazei de date “Evidenta tehnicii de calcul”, programului "Inside".    46
3.1. Descrierea structurii bazei de date “Evidenta tehnicii de calcul”    46
3.2. Descrierea programului “Inside”    48
4. Protecţia muncii şi sanitarie de producere    53
4.1. Zgomotul    54
4.2. Securitatea electrică    54
4.3. Microclimatul    55
4.4. Securitatea antiincendiară    56
4.5. Radiaţie    58
4.6. Parametrii vizuali a imaginii    59
4.7. Efecte psihofiziologice    60
4.8. Iluminatul    61
4.9. Calcularea iluminatului artificial a încăperii.    62
4.10. Ecologia.    64
5. Partea economică a proiectului.    65
5.1. Planificarea reţea pentru elaborarea BD “Evidenta tehnicii de calcul”    65
5.2. Evaluarea economică a Bazei de date “Evidenta tehnicii de calcul”..................................73
 5.3. Calculul remunerarii muncii.......................................................................................................76 
5.4 Cheltueli materiale utilizate la elaborarea proiectului .....................................................79
5.5  Costul proiectului    79
5.6. Evaluarea eficacităţii de la implementarea bd “Evidenta tehnicii de calcul”    80
Încheiere.    81
Bibliografie.    82
ANEXE.    83
Anexa nr. 1. SQL scriptul pentru crearea bazei de date “Evidenta tehnicii de calcul”.    83
Anexa nr. 2. Structura bazei de date “Evidenta tehnicii de calcul”.    92
Anexa nr. 3. Forma pentru introducerea datelor in tabelul "Users".    93
Anexa nr. 4.  Forma pentru introducerea datelor in tabelul "Rooms"    94
Anexa nr. 5.  Forma pentru introducerea datelor referitoare la evidenta tehnicii de calcul    95
Anexa nr. 6. Graful-reţea pentru elaborarea BD “Evidenta tehnicii de calcul”.................………………….96
 Anexa nr.7.  Evaluarea eficientei sociale de la implementarea BD“Evidenta tehnicii de calcul”...............................................................................................................................98