Elaborarea si implementarea sistemului informational Registratorul al x

CUPRINS
Introducere    7
1.    SQL Server - InterBase    9
1.1    SGBD InterBase    9
1.2    Funcţionalitate relaţională completă    9
1.3    Câteva caracteristici ale SGBD InterBase    12
1.4    Performantă InterBase    13
1.5    Arhitectură scalabil si flexibilă    14
2.    Descrierea generală a instrumentarului CASE - ERwin    16
2.1    Datele generale    16
2.2    Structura procesului de modelare în ERwin    16
2.3    Crearea modelului logic al bazei de date    17
2.4    Crearea modelului fizic al bazei de date    17
2.5    Generarea schemei bazei de date    18
3.    Mediul de dezvoltare rapidă a aplicaţiilor – Borland Delphi    19
3.1    Dezvoltarea rapidă a aplicaţiilor    19
3.1.1.    Un model pentru alegere    19
3.1.2.    Punerea în practică a noilor tehnologii    20
3.1.3.    Un nou model de furnizare al aplicaţiilor    20
3.1.4.    Nevoia de RAD    21
3.1.5.    Fundamentele    22
3.1.6.    Anatomia unui instrument RAD    23
3.1.7.    Controverse    25
3.2    Strategia Borland Delphi    27
3.3    Obiectivele Delphi    28
3.4    Arhitectura compilatorului de cod optimizat pe 32 biţi    28
3.5    Suport complet pentru controale si automatizare OLE    29
3.6    Cei 32 biţi de la Microsoft    30
3.7    Mai multã productivitate    31
3.8    Tratarea excepţiilor    32
3.9    Controale Windows    33
3.10    Suport extins pentru aplicaţiile de baze de date    34
3.11    Mai multã putere în motorul de baze de date    35
4.    Descrierea limbajului structurat de interpelare SQL    38
4.1    Noţiuni generale    38
4.2    Componenţa limbajului SQL    39
4.3    Operaţii relaţionale. Comenzile limbajului de manipulare cu datele    40
4.4    Modalitatea realizării SQL în Delphi    44
4.4.1.    Mecanismul de funcţionare a cererilor în aplicaţiile BD Delph    44
4.4.2.    Componenta TQuery    45
5.    Descrierea sistemului informaţional "Registratorul" al Camerei Înregistrării de Stat    50
5.1    Descrierea structurii bazei de date a sistemului informaţional    50
5.1.1.    Descrierea câmpurilor tabelelor din baza de date.    54
5.2    Descrierea programului "Registru" al sistemului informaţional    68
5.3    Descrierea programului "RegistruSet" al sistemului informaţional    80
6.    Partea economică a proiectului.    81
6.1    Planificarea reţea pentru elaborarea SI “Registratorul”    81
6.2    Evaluarea economică a sistemului informaţional “Registratorul”.    92
6.3    Evaluarea eficacităţii de la implementarea SI “Registratorul”    97
7.    Protecţia muncii şi sanitarie de producere    99
7.1    Zgomotul    100
7.2    Securitatea electrică    101
7.3    Microclimatul    101
7.4    Securitatea antiincendiară    102
7.5    Radiaţie    104
7.6    Parametrii vizuali a imaginii    105
7.7    Efecte psihofiziologice    107
7.8    Iluminatul    107
7.9    Calcularea iluminatului artificial a încăperii.    108
7.10    Ecologia    111
Concluzii    112
Bibliografia    113
ANEXE    114
Anexa 1    Secvenţe ale programului "Registru" care controlează în care câmp a fost modificată informaţia întreprinderii.    114
Anexa 2    Secvenţe a programului "Registru" pentru afişarea informaţiei  întreprinderii    119
Anexa 3    Secvenţe a programului "RegistruSet"ale păstrării calei  bazei de date    123
Anexa 4    Schema generală a structurii bazei de date "Registru de stat"    124
Anexa 5    Schema generală a tabelelor informaţionale    125
Anexa 6    Structura detaliată a tabelelor ce conţin informaţia actuală    126
Anexa 7    Bloc-schema a procesului înregistrării de stat    127
Anexa 8    Forma de introducere/modificare a datelor întreprinderii    128
Anexa 9    Diagrama interacţiunii elementelor programului "Registru"    135