Elaborarea sistemului informarional Activitatea si prognozarea situatiei financiare a unei firme private

CUPRINS
Introducere    8
1 INIŢIERE ÎN  LIMBAJUL DE PROGRAMARE DELPHI    10
1.1 Introducere..............................................................................................................10
         1.1.1  Mai  multă prodctivitate...........................................................................................10
         1.1.2  Sport exins pentru aplicaţiile de baze de date..........................................................11
         1.1.3  Mai multă putere în motorul bazei de date..............................................................12
    1.2  Specificul realizării SQL în Delphi..................................................................14
         1.2.1 Mecanismul de funcţionare a cererilor în aplicaţiile BD Delphi .............................14
         1.2.2  Componenta TQuery................................................................................................15
   1.3  Delphi şi Paradox……………………………………….…...………………….19
   1.4  SQL - cuvântul la modă.…………..…………………………………………..21
2 Descrierea instrucţiunilor ANSI SQL utilizate    23
2.1.CREATE DOMAIN    24
2.2.CREATE TABLE    27
2.3 CREATE TRIGGER    35
2.4 GRANT    41
2.5 REVOKE    45
2.6 CREATE GENERATOR    47
2.7 CREATE INDEX    48
2.8 INSERT    49
2.10 UPDATE    51
2.11 DELETE    53
2.12 COMMIT    54
2.13 ROLLBACK    56
2.14 SELECT    57
3 Descrierea bazei de date “RAPORT FINANCIAR”,  în cadrul SI “ACTIVITATEA SI PROGNOZAREA SITUATIEI FINANCIARE A UNEI FIRME PRIVATE”    65
3.1 Descrierea structurii bazei de date “Raport FINANCIAR” a sistemului informaţional “Activitatea şi prognoyarea situaţiei financiare a unei firme private.”.    65
3.2 Descrierea programului “client” al sistemului informaţional “Activitatea şi prognozarea situaţiei financiare a unei firme privite”    68
3.2.1  Descrierea generală a programului  “client”    68
3.2.2  Introducerea datelor.    71
3.2.3  Modificarea datelor.    74
3.2.4  Ştergerea datelor.    74
 3.2.5 Afişarea datelor ................................................................................................................74
4 Partea economică a proiectului    76
4.1  Planificarea reţea pentru elaborarea SI “Activitatea şi prognozarea situaţiei financiare a unei firme private”    76
4.2 Evaluarea economică a sistemului informaţional “ Activitatea şi prognozarea situaţiei financiare a unei firme private”.    85
5 Protecţia muncii şi sanitarie de producere    91
5.1  Zgomotul    92
5.2  Securitatea electrică    93
5.3  Microclimatul    93
5.4  Securitatea antiincendiară    94
5.5  Radiaţie    96
5.6  Parametrii vizuali a imaginii    97
5.7  Efecte psihofiziologice    99
5.8  Iluminatul    99
5.9 Calcularea iluminatului artificial a încăperii.    100
5.10  Ecologia...................................................................................................................................................102
CONCLUZII..........................................................................................................................103
Bibliografie    1054
ANEXE    1065
Anexa .1   Structura bazei de date “Raport  Financiar”.    11905
Anexa.2  SQL scriptul pentru crearea bazei de date  al SI “Activitatea şi prognozarea situaţiei financiare a  unei  firma private”.    1066
Anexa.3   Secvenţe din codul sursă ale programului “client”.........................113
Anexa.4   Schema structurală a programului "client”.    1148
Anexa.5  Schema-bloc a programului "client".....................................................119
Anexa.6   Diagrama interacţiunii formelor programului “client”.    120
Anexa.7   Graful-reţea pentru elaborarea SI “Activitatea şi prognozarea situaţiei financiare a unei firme  private”.    1221