Evaluarea interogarilor recursive in baze de date recursive

Introducere
B. Arhitectură
C. Organizare
II. Preliminarii
A. Notaţii
B. Fragmentarea
III. Optimizarea  Logică
C.    Programe Reducătoare
D. Construcţia unui program reducător cu întîietate
E. Proprietăţi avansate ale programelor reducătoare
A.Linii de comandă liniare
V. Evaluare terminare şi costuri
A. Topologia comunicaţiilor
B. Evaluarea şi terminarea
C. Compararea diferitelor strategii de execuţie
VI. Lucrări relatate anterior
VII Concluzii