Fals de Acte

INTRODUCERE
Capitolul I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A FALSULUI ÎN ACTE
Secţiunea 1. Actul scris ca obiect de materializare a falsului
Secţiunea 2. Noţiunea de fals in acte şi formele acestuia
Secţiunea 3. Examinarea prealabilă a actelor suspecte de fals.
Capitolul II. CONTRAFACEREA SCRISULUI SAU A SEMNĂTURII
Secţiunea 1. Individualitatea şi stabilitatea relativă a scrierii.
Secţiunea 2. Elementele de contrafacere.
Secţiunea 3. Identificarea autorului contrafacerii.
Capitolul III. FALSUL PRIN ŞTERSĂTURI
Secţiunea 1. Observaţii preliminare.
Secţiunea 2. Detectarea ştersăturilor
Secţiunea 3. Relevarea scrisului preexistent.
Capitolul IV. FALSUL PRIN ADĂUGIRI
Secţiunea 1. Criterii grafice de stabilire a adăugirilor
Secţiunea 2. Criterii fizico-chimice de stabilire a adăugirilor.
Secţiunea 3. Stabilirea adăugirilor în raport de ordinea cronologică a trăsăturilor intersectate
ÎNCHEIERE