Implementarea retelelor semantice si a frame urilor in guru

                       Cuprins
INTRODUCERE……………………………………………………………….…………...…4
1.SWI-PROLOG……………………………………………………….………….…………..5
   1. Despre Swi-prolog……………………………………………………………………..5
1.1.1     Apelul SWI- PROLOG de la shell- ul UNIX  ……………………………… … …
………………….6
 1.1.1.1.Opţiunile liniei de comandă……………………………………………………………… … .………...7
   1.  Compilarea……………………………………………………………………………………….. … …..8
   2.  Observaţii referitoare la sintaxă……………………………………………………………………….9
 1. Predicate built- in…………………………………………………………………….…10
   1. Descrierea predicatelor……………………………………………………………………….………..10
   2. Consultarea fişierelor sursă Prolog…………………………………………………………………..10
   3. Listarea predicatelor şi  interfaţa cu un
      editor………………………………………………………11
   4. Compararea şi unificarea termenilor…………………………………………………………………13
   5. Predicate de control……………………………………………………………………………………..14
   6. Declararea proprietăţilor predicatelor……………………………………………………………….16
   7. Operaţii de I/O…………………………………………………………………………………………...16
         1. I/O folosind surse şi destinaţii
            implicite………………………………….….……...16
         1.2.7.2.   Streamuri de I/O  explicite……………………………………………………………...18
          3. Trecerea de la I/O implicite la I/O explicite şi
             invers………………………………19
1.2.8 Operaţii de intrare/ ieşire cu caractere………………………………………………………………….20
1.2.9 Citirea şi scierea termenilor………………………………………………………………………………21
1.2.10 Analiza şi construcţia termenilor………………………………………………………………………..23
1.2.11 Analiza şi construcţia atomilor………………………………………………………………………….24
1.2.12 Reprezentarea unui text cu şiruri……………………………………………………………………….26
1.2.13 Operatori…………………………………………………………………………………………………...27
1.2.14 Predicate aritmetice………………………………………………………………………………………28
1.2.15 Funcţii aritmetice………………………………………………………………………………………….29
1.2.16 Manipularea listelor………………………………………………………………………………………32
1.2.17 Manipularea mulţimilor………………………………………………………………………………….34
1.2.18 Sortarea listelor……………………………………………………………………………………………35
1.2.19 Găsirea tuturor soluţiilor unui Goal……………………………………………………………………35
   1. REŢELE SEMANTICE………………………………………………………………………...38
     1.    Reţele semantice simple……………………………………………………………38
     2. Reţele semantice cu arce confluente……………………………………………..44
     3. Reţele semantice cu reguli………………………………………………………..55
SISTEME EXPERT………………………………………………………………………………...64
     4. Un model de sistem……………………………………………………………….64
     5. Reguli ale călătoriei………………………………………………………………65
     6. Interfaţa cu utilizatorul…………………………………………………………..67
     7. Structura controlului şi interpretorul regulii…………………………………..70
     8. Colectarea datelor………………………………………………………………...71
 2. APLICAŢII……………………………………………………………………………..73
 3. Bibliografie