Internet Banking. Implementarea si administrarea unei afaceri electronice

                                   CUPRINS
CAP. 1. NOŢIUNI
INTRODUCTIVE.......................................................3
      1.1. Societatea informaţionalã – concept,  tendinţe.  Trecerea  de  la
era                   industrialã                   la                   era
informaţionalã.........................................................3
                1.2.           Tehnologia           informaţiei            –
Internetul..........................................5
                            1.2.1.                  Ce                  este
Internetul?...........................................................5
                1.2.2.     Premisele      apariţiei      şi      dezvoltãrii
Internetului..................6
          1.3.      “e”      –      viitorul      prefix      al      vieţii
noastre..........................................7
      1.4. E-communities (comunitãţi electronice) – punctul  de  plecare  al
afacerilor
electronice.................................................................
...............8
CAP.             2.             CE             ESTE              E-BUSINESS-
UL?......................................................12
        2.1.   Definiţii.   Concepţii    în    legãturã    cu    e-business-
ul.....................12
                        1.1.1.             Definirea             e-business-
ului...............................................12
             1.1.2.  Diferenţe   între   afacerile   electronice   şi   cele
tradiţionale.
Avantaje....................................................................
....................................15
            2.2.       Tehnologia       IT       –        suportul        e-
business........................................18
      2.3. Afacerile electronice în
lume.....................................................24
            2.3.1. Dimensiunile actuale şi de perspectivă ale afacerilor
electronice.................................................................
....................................25
                2.3.2     Starea      actuală      a      domeniului      în
România.........................25
      2.4.          Bariere          în          calea           e-business-
      ului................................................27
CAP.3. MODELE DE AFACERI ELECTRONICE................................30
      3.1.              Magazinul               electronic               (e-
shop)...................................................30
      3.2.        Magazinul         universal         electronic         (e-
mall)...................................31
      3.3.         Achiziţia         publicã         electronicã         (e-
procurement)........................32
      3.4.              Licitaţia              electronicã               (e-
auction)................................................32
      3.5.             Comunitatea             virtualã             (virtual
community).............................32
      3.6. Furnizare  de  servicii  pentru  comerţul  electronic  (e-service
providing)..................................................................
...................................33
      3.7.                            Brokeraj                            de
informaţii...............................................................33
      3.8.                             Modele                             de
publicitate.................................................................
33
CAP.4.      IMPLEMENTAREA      ŞI      ADMINISTRAREA      UNEI       AFACERI
ELECTRONICE.................................................................
........................35
      4.1. Stabilirea obiectivelor şi identificarea
resurselor...................35
      4.2.       Decizii       prealabile       implementãrii       afacerii
electronice.............36
           4.2.1. Identificarea modalitãţilor de
      implementare..................36
           4.2.2. Tehnologii folosite pentru implementarea afacerilor
      electronice............................................................
      ..............................37
           4.2.3. Reproiectarea procesului de
      afaceri...............................37
      4.3. Alegerea numelui (cheia succesului în afacerile online)........39
      4.4. Definirea
produsului.................................................................3
9
      4.5. Implementarea propriu-zisã a e-business-ului pe Internet...40
           4.5.1. Proiectarea unui web
      site...............................................42
           4.5.2. Promovarea site-
      ului......................................................44
      4.6. Chestiuni de
securitate..............................................................46
      4.7. Contul de comerciant (Merchant
Account)............................47
      4.8. Comanda
electronicã.................................................................
48
      4.9. Modalitãţi de platã
electronicã.................................................49
      4.10. Publicitatea on-
line..................................................................53
      4.11. Menţinerea în comerţul
electronic.........................................56
CAP.                                                                      5.
CONCLUZII...................................................................
..............58
BIBLIOGRAFIE................................................................
.........................59