MARTINGALE NOÅ¢IUNI INTRODUCTIVE Procese cu variatie patratica

CUPRINS
CAPITOLUL I    1
MARTINGALE NOŢIUNI INTRODUCTIVE    1
CAPITOLUL II    12
PROCESE CU VARIAŢIE PĂTRATICĂ    12
CAPITOLUL III    34
COVARIAŢIE PĂTRATICĂ    34