Optimizarea numarului de jonctiuni utilizate in

CUPRINS
Introducere    1
1. noţiuni de fiabilitate a sistemului    4
1.1.Funcţii Lagrange.    12
2. sisteme de deservire în masă.    18
2.1.Formulele lui Erlang    18
   2.2.Modelul lui Erlang .............................................................................................................26
2.3. Ecuaţiile procesului de viaţă şi moarte.    28
      2.3.1. Cazul unui număr infinit de canale.......................................................39
    2.3.2.Cazul cînd parametrul fluxului de intrare depinde de timp.................... 42
    2.3.3.Cazul cînd avem cîteva canale paralele................................................43
2.4. Sisteme multicanal cu timp continuu de deservire ..    51
2.5. Flux de intrare Poissonian şi timp de deservire erlangian.    57
2.5.1Flux de intrare erlangian, timp de deservire continuu    63
3. aplicarea teoriei la sisteme telefonice.    66
3.1. Numărul de cereri ce aşteaptă în sistem, cînd timpul de deservire este exponenţial.    73
3.2.Durata ocupării intervalului în sistem cu timp de deservire exponenţial.    77
3.3. Intervalul de ocupare în sistem cu distribuţia timpului de deservire erlangiană.    81
3.4. Formularea problemei de optimizare    84
4. Protecţia muncii    90
4.1.Introducere    90
4.2. Analiza condiţiilor de muncă    91
4.3.Aprecierea pericolului la monitor ..............................................................................94
4.4.Iluminarea    99
4.5.Securitatea antiincendiare.........................................................................101
4.5.1.Cauzele apariţiei  incendiilor..................................................................103
4.5.2.Mijloace de stingerea  incendiilor...........................................................104
4.5.3.Securitatea antincendiară în sălile de calculatoare....................................105
5. Partea economică a proiectului.    106
5.1. Planificarea reţea pantru optimizarea fiabilităţii sistemelor    106
5.2.  Evaluarea economică..............................................................................116
CONCLUZII    120
BIBLIOGRAFIA    140
6. ANEXA    14