Proiectarea si crearea unui Web server

CUPRINS
INTRODUCERE    7
1. INTERNET, WEB-SERVERE, JAVA - MIEZUL CIVILIZAŢIEI    8
1.1    Reţea globală – World Wide Web (WWW)    8
1.2    Web-serverele    9
1.3    Exemple de politici ale Web-serverelor    12
1.4    Java pentru crearea Web-serverului    15
1.4.1  Fire de execuţie    17
1.4.2  Sincromizarea firelor de execuţie    19
1.5    Adresa Universală a Resurselor URL    20
1.6    Câte ceva despre Java Virtual Mashine(JVM)    22
1.6.1  Componentele JVM    22
1.6.2  Arhitectura Maşinii Virtuale    23
2. DESCRIEREA GENERALĂ A LIMBAJULUI DE POO JAVA ORIENTAT PE LUCRUL CU REŢEAUA    26
2.1   Bazele lucrului în reţea    26
2.2   Viziunea generală a socketurilor    26
2.3   Client – Server    27
2.4    Socketurile rezervate    28
2.5    Java   şi   reţeaua    30
2.5.1 IP Adresele    31
2.6    Crearea aplicaţiilor de reţea în Java    33
2.6.1 Classa InetAddress    33
2.6.2 Folosirea URL    36
2.6.3 Classa URLConnection    39
2.7    Socketurile TCP/IP ale Serverelor în Java    39
3. DESCRIEREA WEB-SERVERULUI “SlavikWebServer1.0”    41
3.1   Classa  MimeHider    42
3.2   Classa  HttpResponse    43
3.3   Classa  UrlCasheEntry    44
3.4   Interfaţa  LogMessage    45
3.5   Classa   principală  httpd    45
3.6    Interfaţa grafică    52
4. PROTECŢIA MUNCII    54
4.1  Analiza condiţiilor de muncă , tehnica  securităţii    56
4.2  Noţiuni despre electrotraumatism    58
4.3 Calcularea protecţiei “legarea la nul”    59
5.PROIECTAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A PROIECTULUI    64
5.1  Situaţia generală    64
5.2  Etapele de proiectare    65
5.3  Etapele cercetării ştiinţifice.    67
5.4  Evaluarea economică a proiectului    68
5.5  Determinarea eficienţei economice a proiectului    73
CONCLUZIE    74
BIBLIOGRAFIE    75
ANEXE    76
Anexa 1   Codul sursă a classei de susţinere    MimeHider    76
Anexa 2  Codul sursă a classei de susţinere    HttpResponse    78
Anexa 3  Codul sursă a classei de susţinere    UrlCasheEntry    79
Anexa 4  Codul sursă a interfeţei    LogMessage    80
Anexa 5  Codul sursă a classei principale    httpd    81
Anexa 6  Accesarea informaţiei prin sistemul Client-Server în Java    91
Anexa 7  Schema de prelucrare a cererii clientului de către Web-server.    92
Anexa 8  Descrierea schematică a proiectului “SlavikWebServer1.0”    93
Anexa 9  Accesarea informaţiei cu ajutorul a “SlavikWebServer1.0”    94
Anexa 10  Schema rulării independente de platformă şi Securităţii a proiectului “SlavikWebServer1.0”    95
Anexa 11 Schema bloc generală a programului proiectului “SlavikWebServer1.0”    96