Proiectarea si elaborarea SI C.N.E.A.A.I.I. 2

 Cuprins
Introducere………………..………………..………………………..…………..8
1. Baze de date orientate pe obiect…………………………………….…..11
1.1. Noţiune de bază de date orientată pe obiect…………………………..11
1.2. Proiectarea bazelor de date orientate pe obiecte……….……………..12
1.2.1. Modelul de date orientat pe obiecte……………………………...14
1.2.2. Operaţiile modelului de date orientat pe obiecte. …………….....14
1.2.3. Reguli de integritate ale modelului de date orientat pe obiecte....15
1.3. Limitele bazelor de date orientate obiect………………………….…..16
1.4. Caracteristici fundamentale ale bazelor de date……………………...17
2. Delphi – limbaj orientat pe obiecte……………………….....…………23
2.1. Limbaje orientate pe obiecte……………………………………..…….23
2.2. Reprezentant al  limbajelor orientate pe obiecte  – Delphi…………..24
2.2.1. Performanţă – optimizarea compilatorului  pe 32 biţi…………27
2.2.2. Mediul Delphi şi sistemul  Windows……………………….…..29
2.2.3. Mediul Delphi şi tehnologia OLE…………………….………..31
2.3. Avantajele mediului Delphi în raport cu bazele de date……………..31
2.4. Performanţele programelor Delphi de baze de date…………..……..33
3. Procedura de evaluare academică şi acreditare…………..….……..36
3.1. Organul evaluării şi acreditării……………………………...……….36
3.2. Criteriile evaluării şi acreditării………………………………..…….37
       3.3. Modul de acreditare şi periodicitatea evaluării………..…….…..…..38
4. Descrierea sistemului informaţional – C.N.E.A.A.I.I. 2…………...39
4.1. Descrierea generală a sistemului informaţional “C.N.E.A.A.I.I.”...39
4.2. Descrierea programului “Registrul instituţiilor” al        
       sistemului     informaţional “C.N.E.A.A.I.I.” ……………..………..44
4.3. Componentele Delphi utilizate la elaborarea bazei de date……….53
4.3.1. Descrierea componentelor Delphi pentru accesul la date……54
4.3.2. Descrierea componentelor Delphi pentru controlul datelor….60
4.3.3. Descrierea componentelor Delphi din pagina QuickRpt…..…68
5. Protecţia muncii şi mediului ambiant…………………………………75
5.1. Analiza condiţiilor de muncă………………………………………75
5.2. Factorii nocivi ce acţionează asupra operatorului………………..79
5.3. Aprecierea pericolului lucrărilor lucrului la monitor lor de muncă în sala de calculatoare……………………………………………...86
5.4. Securitatea electrică.protecţia prin “legare la nul”………………89
5.5. Locul de muncă la efectuarea lucrului şezând………………….…92
5.5.1. Principii generale…………………………………………….92
5.5.2. Caracteristicile de dimensiune a locului de muncii………....93
6. Partea economică a proiectului……………………………………..…..96
6.1. Determinarea volumului de lucru necesar pentru îndeplinirea
       proiectului…………………………………………………. ……………….96
6.2. Evaluarea economică a sistemului informaţional "C.N.E.A.A.I.I."……..98
6.3. Evaluarea preţului de cost al SI “C.N.E.A.A.I.I.”……………………….101
6.4. Evaluarea eficacităţii de la implementarea SI “C.N.E.A.A.I.I.”………..103
Concluzie……………………………………..…..……………………..……105
Bibliografie……………………………………..…..………………………..107