Proiectarea unei aplicatii informatice pentru managementul contractelor, clientilor si proiecte

CUPRINS
Introducere.................................................................
...............................5
Capitolul 1
 Studiul, analiza şi prezentarea sistemului actual
1 Rolul şi poziţia agentului
       economic.....................................................8
2  Prezentarea firmei
        SSD.................................................................
        ......8
3 Structura organizatorică a
        firmei...........................................................9
4 Mediul ambiant al societatii comerciale……………………………11
2 Obiective urmarite de către agentul economic……………………...12
    1. Sistemul informaţional decizional al
       firmei.......................................13
1 Studiul sistemului de
        conducere.................................................13
2 Studiul activităţilor
        ....................................................................
        ...14
3 Studiul sistemului
        informaţional.......................................................
        15
4 Fluxul
        informaţional.......................................................
        ..................15
5  Dotarea actuală cu resurse informatice
        ............................................16
6 Restricţii şi cerinţe privind noua aplicaţie
        informatică.......................17
Capitolul 2
  Soluţia conceptuală a noului sistem
     2.1. Soluţia informatică “Activity Flow Organiser” (AFO)
propsă pentru S.C. SSD S.R.L
...................................................................19
     2.2. Tehnologii
folosite....................................................................
.............20
      2.2.1. Platforma necesară noului sistem
informatic.................................29
      2.2.2. Pregătirea
personalului................................................................
...30
Capitolul 3
  Proiectarea aplicaţiei
3.1. Proiectarea interfeţei
grafice................................................................31
3.1.1 Proiectarea
meniului....................................................................
...........31
3.1.2. Proiectarea videoformatelor de introducere a
datelor.............................32
3.1.3. Proiectarea videoformatelor de vizualizare a
informaţiilor......................38
3.1.4. Proiectarea
rapoartelor.................................................................
.............42
3.1.5. Proiectarea modulului
Admin.................................................................46
3.2. Proiectarea bazei de
date......................................................................50
3.2.1. Proiectarea bazei de
date........................................................................
..51
3.2.2. Specificaţia tehnică a bazei de
date..........................................................51
Capitolul 4
Drepturi utilizator
4.1 Utilizatori……………..…………………………………………………...60
Capitolul 5
Soluţia informatică realizată
5.1 Descrierea funcţiunilor soluţiei informatice realizate………………..62
5.1.1 Prezentarea datelor de intrare……………………………………………62
5.1.2 Prezentarea datelor de ieşire……….……………………………………64
5.1.3 Prezentarea mesajelor de eroare………………………………………..65
Capitolul 6
Implementarea şi eficienţa programului
6.1 Implementarea soluţiei informatice…………………...…………………67
6.2 Eficienţa programului………………………………...………………...75
Bibliografie
Anexe (cod sursă)