Sistem informatic pentru contabilitate financiara

CUPRINS
Cap. I    ÎNTREPRINDEREA- LOCUL ŞI ROLUL INFORMAŢIONAL
         I.1    Dezvoltarea  tehnicii  de  calcul  şi  creşterea  nevoii  de
informaţii
         I.2   Sistemul informaţional şi Întreprinderea
         I.3   Contabilitatea şi sistemul informaţional al întreprinderii
              I.3.1  Introducere în problemaţica contabilităţii
              I.3.2  Contabilitatea financiară în România
              I.3.3  Perspective în dezvoltarea contabilităţii in România
              I.3.4  Sistemul informaţional contabil
          I.4    Necesitatea  automatizării  fluxurilor  informaţionale   in
cadrul
                 unităţii economice
         I.5  Reglementări legale privind utilizarea sistemelor  informatice
                 în contabilitate
Cap.II    ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL LA
              SOCIETATEA COMERCIALA ELVEST SA
        II.1   Prezentarea societăţii comerciale ELVEST SA
        II.2   Analiza critică a sistemului informaţional existent
        II.3   Necesitatea  şi  oportunitatea  realizării  unui  nou  sistem
informatic
Cap.III   PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC PRIVIND
              CONTABILITATEA FINANCIARĂ
         III.1  Conceperea sistemului informatic
              III.1.1  Definirea obiectivelor sistemului informatic
               III.1.2    Proiectarea  intrarilor  şi  ieşirilor  sistemului
informatic
         III.2  Proiectarea bazei informaţionale
              III.2.1 MCD
              III.2.2 MLD.Baze relaţionale
Cap. IV   REALIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC PRIVIND
               CONTABILITATEA FINANCIARĂ
         IV.1  Programarea orientată obiect scurtă prezentare
         IV.2  Proiectarea sistemului de meniuri
         IV.3 Elaborarea programelor
Cap. V    ANALIZA EFICIENŢEI SISTEMULUI INFORMATIC REALIZAT
Bibliografie
98 pagini