Sistem informatic pentru managementul unei firme antreprenoriale

                                   CUPRINS
Capitolul I. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3
  1. Bazele managementului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3
      1.1. Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3
      1.2. Concepţia sistemică a unităţii economice . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .         4
      1.3. Managementul firmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        5
      1.4. Interdependenţele şi dinamica funcţiilor managementului. . . . .
. . . . . . . . . . . .        7
      1.5. Principiile generale ale managementului firmelor . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .       9
      1.6. Firma antreprenorială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10
Capitolul II. Sistemul informatic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
      2.1. Informaţie. Date. Sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
      2.2. Sistem informaţional. Sistem informatic . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     12
      2.3. Reţele de calculatoare. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      14
      2.4. Sistemul informatic în relaţia cu băncile . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19
             2.4.1. Plăţi efectuate cu băncile în sistem electronic . . . .
. . . . . . . . . . . .  . . . .  19
      2.5. Sistemul informaţional al întreprinderii şi organizarea
contabilităţii . . . . . . . .    29
      2.6. Circuitul documentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
             2.6.1. Organizarea ciclului contabil de prelucrare a datelor .
. . . . . . . . . . . . . .  33
      2.7. Activitatea de ofertare . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      35
Capitolul III. Sistemul informaţional economic al firmei . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     40
      3.1. Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      40
      3.2. Analiza economico – financiară . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
             3.2.1. Rate de structură ale activului . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    42
                3.2.1.1. Rata activelor imobilizate . . . . . . . . . . . .
. . . . .  . . . .  . . . . . . . .     42
                3.2.1.2. Rata imobilizărilor corporale . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     43
                3.2.1.3. Rata imobilizărilor financiare . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .       43
                3.2.1.4. Rata activelor circulante . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44
                3.2.1.5. Rata creanţelor . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
                3.2.1.6. Rata disponibilităţilor băneşti . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     45
             3.2.2. Rate de structură ale pasivului . . . . . . . . . . . .
. . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . .    45
                3.2.2.1. Rata stabilităţii financiare . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45
                3.2.2.2. Rata autonomiei financiare globale . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .     46
                3.2.2.3. Rata de îndatorare globală . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     47
                3.2.2.4. Rata datoriilor curente . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      47
             3.2.3. Echilibrul financiar . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    48
                3.2.3.1. Fondul de rulment . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      48
                3.2.3.2. Necesarul de fond de rulment . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . .   49
                3.2.2.3. Trezoreria netă . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
                3.2.2.4. Flux monetar net . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    50
                3.2.2.5. Rate de finanţare . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    50
             3.2.4. Rate de lichiditate şi solvabilitate . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    51
                3.2.4.1. Rate de lichiditate . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    51
             3.2.5. Evoluţia indicatorilor de gestiune . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      52
Bibliografie