Sistem informatic privind evidenta cabinetelor de familie

                                   CUPRINS
I. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT
      I.1 PREZENTAREA GENERALA A UNITATII ANALIZATE
      I.2 PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC EXISTENT . ANALIZA MEDIULUI
EXTERN SI A RELATIILOR ACESTUIA CU UNITATEA
      I.3 STUDIUL STRUCTURII ORGANIZATORICE A INTREPRINDERII
      I.4 ANALIZA FUNCTIONALA A ACTIVITATI STUDIATE ANALIZA DOCUMENTELOR
SAU A ALTOR SURSE INFORMATIONALE
      I.5 PRIVIND ACTIVITATEA STUDIATA
II. PROIECTAREA GENERALA A SISTEMULUI INFORMATIC
      II.1 DEFINIREA OBIECTIVELOR SISTEMULUI INFORMATIC PROPUS
      II.2 PROIECTAREA SITUATIILOR DE IESIRE
III. PROIECTAREA DE DETALIU A SISTEMULUI INFORMATIC
      III.1 PROIECTAREA STRUCTURII BAZEI DE DATE
      III.2 PROIECTAREA PRELUCRARILOR SPECIFICE UNITATILOR FUNCTIONALE
63 pagini