Sistem informatic privind gestiunea stocurilor (S.C. XYZ S.A., Botosani)

                                   CUPRINS
I. SISTEMUL INFORMATIONAL PRIVIND GESTIUNEA STOCURILOR LA S.C.
ELECTROCONTACT S.A. BOTOSANI
      I.1 SISTEMUL INFORMATIONAL AL GESTIUNII STOCURILOR DE MATERIALE
            I.1.1 NOTIUNEA DE SISTEM INFORMATIONAL
            I.1.2 SISTEMUL INFORMATIONAL FINANCIAR-CONTABIL
            I.1.3 CERINTELE SISTEMULUI INFORMATIONAL PRIVIND FORMAREA,
EVOLUTIA SI CONSUMUL
            I.1.4 INTRODUCEREA SI GENERALIZAREA SISTEMULUI DE PRELUCRARE
AUTOMATA A DATELOR
      I.2 FLUXUL INFORMATIONAL PRIVIND GESTIUNEA STOCURILOR LA SOCIETATEA
COMERCIALA ELECTROCONTACT S.A. BOTOSANI
      I.3 STADIUL INFORMATIZARII INTREPRINDERII
            I.3.1 PREZENTAREA PORTOFOLIULUI DE ECHIPAMENTE SI APLICATII
            I.3.2 ANALIZA CRITICA A SISTEMULUI EXISTENT SI IMBUNATATIREA
ACESTUIA CU UN NOU MODUL PENTRU CALCULUL CMP
            I.3.3 PERFORMANTELE SI LIMITE ALE SISTEMELOR INFORMATICE
FINANCIAR-CONTABILE
II. CONCLUZII SI PROPUNERI
Bibliografie
64 pagini