Sistem informational privind contabilizarea si gestiunea stocurilor de materii prime si materiale implementat la SC SA

CAPITOLUL I
BAZELE TEORETICE SI ORGANIZATORICE
ALE CONTABILITATII STOCURILOR
1.DEFINITII SI DELIMITARI PRIVIND STOCURILE
2. ABORDĂRI INTERNAŢIONALEPRIVIND STOCURILE
2.1. IAS 2 „ CONTABILITATEA STOCURILOR “
2.2. IAS 18 „ CONTABILITATEA VENITURILOR “
3. EVALUAREA STOCURILOR
3.1. REGULI DE EVALUARE A STOCURILOR
3.1.1. EVALUAREA STOCURILOR LA INTRARE
3.1.2. EVALUAREA STOCURILOR LA IEŞIRE
3.1.3. EVALUAREA STOCURILOR LA INVENTAR
3.1.4. EVALUAREA STOCURILOR LA ÎNTOCMIREA BILANŢULUI
3.2. EVALUAREA STOCURILOR. REPERCURSIUNI ALE INFLAŢIEI ASUPRA STOCURILOR
4. PREZENTAREA SOCIETĂŢII LUATE ÎN STUDIU:
OBICTUL DE ACTIVITATE ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A S.C. „ CHIMICA DAILY “ S.A.

4.1. OBICTUL DE ACTIVITATE AL
S.C. „ CHIMICA DAILY “ S.A.
4.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA
A SC „ CHIMICA DAILY „ S.A.
4.2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA
OPERATIONALA
4.2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA 
FUNCTIONALA
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONTABILITATII
STOCURILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE
1.SISTEMUL DE CONTURI UTILIZAT IN
CONTABILITATEA STOCURILOR. CONTINUT SI FUNCTIE
    METODE DE CONTABILIZARE A STOCURILOR. INREGISTRARE SINTETICA SI ANALITICA
    METODE DE ORGANIZARE A CONTABILITATII
SINTETICE A STOCURILOR
2.1.1. METODA INVENTARULUI PERMANENT
2.1.2. METODA INVENTARULUI INTERMITENT
2.2. METODE DE ORGANIZARE A
CONTABILITATII ANALITICE A STOCURILOR
3. DOCUMENTELE CONTABILE PRIVIND STOCURILE.
INTOCMIRE,CIRCULATIE SI GESTIUNE
3.1. DOCUMENTELE PRIVIND INTRAREA STOCURILOR
3.2. DOCUMENTE PRIVIND IESIREA STOCURILOR
4. CONTABILITATEA GENERALA A STOCURILOR
DE MATERII PRIME SI MATERIALE PE SPECIFICUL
SOCIETATII COMERCIALE  “ CHIMICA DAILY “ S.A.
4.1 PARTICULARITATILE SISTEMULUI
INFORMATIONAL CONTABIL PRIVIND STOCURILE DE MATERII PRIME SI MATERIALE
4.2. REFLECTAREA IN CONTABILITATE
A OPERATIUNILOR PRIVIND STOCURILE DE
 MATERII PRIME SI MATERIALE
4.2.1. CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME  SI MATERIALELOR INTRATE IN GESTIUNE
4.2.2. CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR IESITE DIN GESTIUNE
4.2.3. PARTICULARITATI PRIVIND MATERIALELE
DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR
4.2. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR
PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR DE MATERII
PRIME SI MATERIAE
CAPITOLUL III
ANALIZA INFORMAŢIILOR FINANCIARE
PRIVIND STOCURILE DE MATERII PRIME SI MATERIALE
3.1. ANALIZA SITUATIILOR FINANCIARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE
3.2. ANALIZA STOCURILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE
3.3. MODELE DE OPTIMIZARE A NIVELULUI STOCURILOR DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE
3.4. ANALIZA SOLVABILITATII FIRMEI
Bibliografie