Transmisia datelor de Internet prin cablu si fibrÄ

Cuprins:
Capitolul 1: - Introducere -……………………………….………………………….. pag.  5
1.1 Scopul lucrării…………………………………………………….…. ……………..pag.  6
1.2 Termeni utilizaţi …………………………………………………………………….pag.  7
1.3 Generalităţi privind internetul prin CATV………………………....………………..pag.  8
      1.3.1 Informaţi generale………………………………………………………….pag.  8
      1.3.2 CATV…………………………………………………………………......pag.  11
      1.3.3 Legătura la Internet  utilizatorilor  prin  intermediul  reţelei
CATV……......pag.  12
Capitolul 2:- Cablul coaxial -…………………………………………… ……………pag. 14
2.1 Informaţii generale…………………………………………………… …………….pag. 15
      2.1.1 Configurarea conductoarelor………………………………………............pag. 15
      2.1.2 Funcţia …………………………………………………………….. ……..pag. 15
      2.1.3 Materiale…………………………………………………………………...pag. 15
      2.1.4 Protecţia suplimentară……………………………………………………..pag. 16
      2.1.5 Dimensiuni………………………………………………………………...pag. 17
2.2 Rezistenţa în curent continuu (DC)…………………………………... …………… pag. 17
2.3 Modelul RF şi efectul “skin”………………………………………….. ……………pag. 18
Capitolul 3:- Modemul de cablu -………………………………….………………….pag. 20
3.1 Componenţa unui modem de cablu…………………………….…… ……………...pag. 21
      3.1.1 Tunerul………………………………………………………….…………pag. 24
      3.1.2 Modulatorul……………………………………………………...... …….. pag. 25
      3.1.3 Demodulatorul…………………………………………………...... ……...pag. 25
      3.1.4 Microprocesorul………………………………………………...…..……..pag. 25
      3.1.5 MAC-ul………………………………………………………......... ……..pag. 26
Capitolul 4:- Conceptul DOCSIS -……………………………………… …………...pag. 27
4.1 Stream-urile…………………………………………………………… ……………pag. 28
      4.1.1 Upstream…………………………………...……………………….. ……pag. 28
           4.1.1.1 Conceptul Upstream………………………………………… ….pag. 28
           4.1.1.2 Formatul datelor Upstream……………….………………… ….pag. 30
      4.1.2 Downstream………………………………….…………… ……………...pag. 30
           4.1.2.1 Conceptul Downstream………..……………….………………..pag. 30
           4.1.2.2 Formatul datelor Downstream………………….………………..pag. 31
4.2 DOCSIS…………………………...………………………………….. …………….pag. 32
      4.2.1 DOCSIS – Prezentare generală …..………………………………… ……pag. 32
      4.2.2 Nivelurile definite de standardul DOCSIS…………………………. …….pag. 32
      4.2.3 Semnale DOCSIS ale modemului de cablu………………………… …….pag. 33
      4.2.4 Standardele DVB/DAVIC şi MCNS/DOCSIS……………………... ……pag. 35
      4.2.5 Avantaje DOCSIS………………………………………………...… ……pag. 38
Capitolul 5:- Reţeaua de fibră optică…………………………………………………pag. 39
5.1. Caracteristici generale ale sistemelor prin fibră optică
…………………………….pag. 40
      5.1.1 Bazele transmisiei în sistemele bazate pe fibră optică
……………………pag. 44
      5.1.2 Construcţia fibrei optice …………………………………………………..pag. 45
      5.1.3 Tipuri de fibră optică ……………………………………………………...pag. 47
      5.1.4 Construcţia cablului de fibră optică ………………………………………pag. 49
      5.1.5 Transmiţătoare optice …………………………………………………......pag. 51
      5.1.6 Receptoare optice …………………………………………………………pag. 56
      5.1.7   Materiale   şi   tehnologii    pentru    obţinerea    fibrelor
optice...............................pag. 58
      5.1.8 Tehnologia de montaj a fibrei optice ……………………………………...pag. 60
      5.1.9 Proprietăţi ale fibrei optice ………………………………………………..pag. 63
      5.1.10 Proiectarea unui sitem bazat pe fibră optică ……………………………..pag.
75
      5.1.11 Avantajele sistemelor bazate pe fibră optică
………………………….....pag. 76
Capitolul 6:- Parte aplicativă - ………………………………………………………..pag. 78
6.1 Exemple de programe  pentru  manipularea  modemurilor  de  cablu  DOCSIS
….........pag. 79
Capitolul 7:- Concluzii  - ………………………………………………………………pag. 86
Bibliografie………………………………………………...……………... ……………pag. 87