Utilizarea Modelelor Economico-Matematice si a Simularii la Introducerea pe Piata a Unui Produs Nou la S.C. XXX S.A

CUPRINS
1. INTRODUCERE   4
2. DIAGNOSTICAREA S.C. ANGST – RO S.A  7
2.1. Documentarea preliminară     7
2.1.1. Caracteristici tipologice ale SC ANGST – RO SA   7
2.1.2. Situaţia principalilor indicatori economico-financiari ai firmei 17
2.1.3. Sistemul de management – particularităţi constructive şi funcţionale
19
2.2. Analiza viabilităţii economice şi manageriale      24
2.2.1. Analiza viabilităţii economice  24
2.2.2. Analiza viabilităţii manageriale      38
2.3. Evidenţierea cauzală a principalelor puncte forte şi slabe    46
2.3.1. Evidenţierea cauzală a principalelor puncte forte     46
2.3.2. Evidenţierea cauzală a principalelor puncte slabe     48
2.3.3. Recomandări strategico – tactice privind amplificarea potenţialului
de viabilitate economică şi managerială la   50
S.C. ANGST – RO S.A.   50
3. CREAREA UNUI PRODUS NOU  53
3.1 Justificarea deciziei de a crea un produs nou 53
3.1.1. Necesitatea creării unui produs nou   53
3.1.2. Modificarea cerinţelor privind consumul alimentar al populaţiei  54
3.1.3. Caracterul limitat al resurselor tradiţionale de materii prime
agroalimentare   55
3.2. Evaluarea variantelor decizionale 56
3.3. Probleme ce apar în procesul de elaborare a unui produs nou şi modele
economico – matematice care pot fi utilizate în rezolvarea acestora     61
3.4. Etapele procesului de creare a produsului nou      63
3.5. Realizarea unui produs nou la S.C. ANGST – RO S.A. 70
4. RECOMANDĂRI, EFORTURI ŞI EFECTE PRIVIND ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE A
PRODUSELOR NOI LA S.C. ANGST – RO S.A. 114
Bibliografie:    120