Aplicatie de detectie si diagnosticare a defectelor bazata pe estimarea parametrilor

                                   CUPRINS
                       Pag.
1. Introducere
      1.1. Contextul realizării proiectului  2
      1.2. Domeniul ştiinţific al temei 2
      1.3. Tema proiectului  2
2. Studiu bibliografic 3
3. Fundamentare teoretică    4
      3.1. Generalităţi      4
      3.2. Proceduri de monitorizare a proceselor  8
      3.3. Măsuri de monitorizare a proceselor     9
      3.4. Metode de monitorizare a proceselor     11
            3.4.1. Metode de detecţie a defectelor 11
            3.4.2. Metode de diagnosticare a defectelor  12
      3.5. Metodele analitice     12
      3.6. Descrierea erorilor    14
      3.7. Estimarea parametrilor 19
4. Studiu de caz       22
      4.1. Procesul industrial    22
      4.2. Modelarea şi simularea procesului 24
            4.2.1. Cazuri de analiză    24
            4.2.2. Cazul I   25
            4.2.3. Cazul al II-lea      27
      4.3. Estimarea parametrilor 29
            4.3.1. Cazul general  29
            4.3.2. Cazul I   31
            4.3.3. Cazul al II-lea      33
      4.4. Discuţie asupra estimării parametrilor.
      Detecţia defectului. Diagnoza defectului     34
5. Concluzii           35
Bibliografie           36
Anexă LUCRARE DE LABORATOR -DETECŢIA ŞI DIAGNOSTICARA DEFECTELOR
BAZATĂ PE ESTIMAREA PARAMETRILOR        44
-----------------------
1