Aplicatie informatica pentru managementul resurselor umane

                                   CUPRINS
1. INTRODUCERE …………………………………………………………………..…..….. 1
2. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE ……………………………………...…....…. 3
        2. 1.  Analiza şi identificarea necesarului de resurse umane
…………………...…..…… 3
        2. 2. Estimarea necesarului de resurse umane
................................................................... 4
        2. 3. Analiza necesarului sau surplusului de resurse umane
………………...………….. 5
3.   ANALIZA POSTURILOR
............................................................................
..................... 7
        3. 1. Analiza posturilor
............................................................................
......................... 7
        3. 2. Descrierea şi specificarea postului
............................................................................
 9
            3.2.1. Descrierea postului
............................................................................
.................. 9
            3.2.2. Specificarea postului
............................................................................
............ 10
            3.2.3. Proiectarea postului
............................................................................
.............. 12
       3. 3. Evaluarea posturilor
............................................................................
.................... 13
       3. 4. Salarizarea
............................................................................
................................... 15
  4. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE …………….………….….  18
                             4. 1. Recrutarea resurselor umane
                     ………………………………….…………………. 18
             4.1.1. Metode de recrutare a resurselor umane ……………..………………………
18
             4.1.2. Surse de recrutare a resurselor umane
.............................................................. 19
             4.1.3. Criterii de recrutare a resurselor umane
……………………………….…….. 20
        4. 2.  Selecţia resurselor umane ……………………………………………..…………. 21
             4.2.1. Procesul de selecţie al resurselor umane
……………………..…..………….. 21
             4.2.2. Intervievarea pentru selecţia resurselor umane
…………..……….….……… 22
             4.2.3. Testarea pentru selecţia resurselor umane
………………….……..……..….. 23
        4. 3. Angajarea …………………………………………………….…….……..……… 23
        4. 4. Orientarea şi integrarea  …………………………………….……………….…… 23
      4.4.1. Orientarea angajaţilor ……………………………………...…………………. 24
      4.4.2. Integrarea profesională ……………………………………….………………. 24
5. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE
.................................... 25
6. PREGATIREA PROFESIONALA, FORMAREA ŞI
........................................................ 29
              PERFECŢIONAREA PROFESIONALA
         6.1. Identificarea nevoilor de instruire a personalului
………………...……...………. 30
         6.2. Obiectivele instruirii …………………………………………….……...…….….. 30
         6.3. Stabilirea conţinutului programului de instruire
………….…...…………………. 31
         6.4. Alegerea metodelor de instruire
............................................................................
.. 31
         6.5. Evaluarea instruirii ………………………………..……………...…..…………..  32
7. MOTIVAREA ANGAJAŢILOR
............................................................................
............ 34
8. SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA ……..…..……………………………. 37
              RESURSELOR UMANE
         8.1. Analiza problemei
............................................................................
....................... 37
         8.2. Prezentarea Visual FoxPro
............................................................................
.......... 40
         8.3. Proiectarea interfeţelor utilizator ……….…………………………………...…… 41
         8.4. Proiectarea bazei de date ……………………………………………………...….. 51
9. CONCLUZII …………………………………………………………….……………..… 53
BIBLIOGRAFIE................................................................
......................................................74
ANEXE