Aplicatie informatica privind evidenta utilajelor

CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………………………………………………..2
CAPITOLUL I
NECESITATEA INFORMATIZĂRII ACTIVITĂŢII
ÎN INDUSTRIA MINIERĂ…………………………………………………………………..4
  1. Caracterizarea ramurii………………………………………………………………….4
  2.   Necesitatea   utilizării   tehnologiei   informaţiei   în    domeniul
     minier……………………..6
  3. Prezentarea generală a E.M.C. Motru………………………………………………….8
  4. Contabilitatea utilajelor la E.M.C. Motru………………………………………………9
  5. Aspecte critice privind sistemul informaţional actual privind  evidenţa
     utilajelor……..17
CAPITOLUL II
PROIECTAREA APLICAŢIEI INFORMATICE PRIVIND EVIDENŢA
UTILAJELOR LA S.C. E.M.C. MOTRU S.A………………………………………………...20
 2.1. Obiectivele şi limitele aplicaţiei…………………………………………………………20
 2.2. Proiectarea ieşirilor informaţionale……………………………………………………..21
 2.3. Proiectarea bazei informaţionale de intrare………………………………………….….28
      2.3.1. Structura bazei de date……………………………………………………….….29
      2.3.2. Codificarea nomenclatorilor de evidenţă…………………………………….….33
      2.3.3. Adaptarea documentelor de intrare……………………………………………...39
      2.3.4. Proiectarea bazei de date informaţionale…………………………………….….41
 2.4. Proiectarea procedurilor şi elaborarea programelor……………………………………..46
CAPITOLUL III
POSIBILITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SISTEMULUI INFORMATIC
DE EVIDENŢĂ A UTILAJELOR LA E.M.C. MOTRU……………………………………..50
CONCLUZII FINALE…………………………………………………………………………54
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………….56