Aplicatie informatica privind urmarirea operativa a miscarii marfurilor (S.C. XYZ S.R.L.)

                                 CAPITOLUL I
A. PREZENTAREA GENERALĂ A AGENTULUI ECONOMIC
Cadrul general de funcţionare
B. ANALIZA SISTEMULUI ORGANIZATOR EXISTENT LA S.C. ELPREST S.R.L.
             1 C. MĂRFURILE – ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE
          D. EVALUAREA CRITICĂ A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL  EXISTENT
  ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ACTUAL AL ACTIVITĂŢII DE CIRCULAŢIE
                        A MĂRFURILOR LA S.C. ELPREST
                              2 S.R.L. CRAIOVA
                                CAPITOLUL II
                A. Visual Fox Pro 6. Evoluţie şi generalităţi
              B. Biblioteci de obiecte (Application framework)
                            CAPITOLUL III
PROIECTAREA DE DETALIU A APLICAŢIEI PRIVIND URMĂRIREA OPERATIVĂ  A  MIŞCĂRII
MĂRFURILOR LA S.C. ELPREST S.R.L
                  A.   Definitivarea structurii fişierelor  care  alcătuiesc
baza de date
           B.   Stabilirea  şi  prezentarea  generală  a   procedurilor   şi
integrarea acestora în sistem.
                       C.  Modul de  exploatare  al  aplicaţiei  informatice
prezentate
                              CONCLUZII FINALE
Pagini 47