Aplicatie informatica privind realizarea unui ghiseu bancar virtual

                                   Cuprins
      Introducere:
                                 CAPITOLUL I
      1.1.Prezentarea Băncii Române pentru Dezvoltare – S.A.
      1.2. Servicii bancare la domiciliu (home banking)
         1.3. Plăţile prin virament
      1.4. Ordinul de plată
                                CAPITOLUL II
      2.1. Tehnici criptografice.
      2.1.1. Generalităţi privind tehnicile criptografice
      2.1.2. Criptosisteme
2.1.3. Criptosisteme cu cheie publică
1 2.2. Conceptul de semnătură digitală.
      2.2.1. Generalităţi privind semnătura digitală
1 2.2.2. Procedee de obţinere a semnăturilor digitale
    2.3.  Principii  de  funcţionare  a  aplicaţiilor  realizate  pe   baza
modelului client-server
      2.4. Modelul general de funcţionare a unei aplicaţii de  Home  Banking
bazată pe arhitectura client-server
                                CAPITOLUL III
      3.1. Consideraţii generale privind pachetul de aplicaţii Home Banking
     3.2. Proiectarea tabelelor utilizate de aplicaţia Home Banking Server
      3.3. Proiectarea procedurilor
Anexa
Pagini 54