Aplicatie software pentru evidenta clientilor unei firme

                                   CUPRINS
|1.|Organizarea datelor în baze de date ……………………………………………       |5  |
|  |1.1.|Conceptul de bază de date ……………………………………………….          |5  |
|  |1.2.|S.G.B.D.R – prezentare generală ………………………………………...     |10 |
|  |1.3.|Elemente caracteristice BDM şi BDO …………………………………...    |15 |
|  |1.4.|Procesarea analitică a informaţiilor ……………………………………... |17 |
|  |    |1.4.1|Arhitectura sistemelor de analiză                |18 |
|  |    |.    |multidimensională …………...                        |   |
|  |    |1.4.2|Rolul motorului analitic …………………………………………        |18 |
|  |    |.    |                                                 |   |
|  |    |1.4.3|Elemente definitorii privind interfaţa client a  |19 |
|  |    |.    |…………………...                                       |   |
|  |    |     |aplicaţiilor bazate pe   motorul analitic şi     |   |
|  |    |     |depozitele de date                               |   |
|2.|OLAP: modelare şi analiza multidimensională ………………………………... |21 |
|  |2.1.|Elemente introductive ……………………………………………………             |21 |
|  |2.2.|Denormalizarea modelului bazei de date ………………………………..  |26 |
|  |2.3.|Modelarea multidimensionala …………………………………………...        |27 |
|  |    |2.3.1|Tipuri de modele multidimensionale ……………………………   |33 |
|  |    |.    |                                                 |   |
|  |    |2.3.2|Avantaje şi dezavantaje ale modelului            |36 |
|  |    |.    |multidimensional ……….                            |   |
|  |2.4.|Optimizarea la nivel fizic a bazelor de date           |39 |
|  |    |multidimensionale …………                                 |   |
|  |    |2.4.1|Partiţionarea tabelelor …………………………………………..       |41 |
|  |    |.    |                                                 |   |
|  |    |2.4.2|Analiza datelor prin intermediul tehnologiilor   |42 |
|  |    |.    |………………….                                         |   |
|  |    |     |MOLAP şi ROLAP                                   |   |
|3.|Explorarea datelor din BDM (Data Mining) …………………………………...   |45 |
|  |3.1.|Prezentare generala ………………………………………………………              |45 |
|  |3.2.|Gestiunea BDM folosind MS SQL Server ………………………………      |47 |
|  |3.3.|Business Inteligence – concept şi fundamente           |49 |
|  |    |…………………………..                                           |   |
|  |    |3.3.1|Depozitele de date şi componentele de business   |49 |
|  |    |.    |inteligence ……                                   |   |
|  |    |3.3.2|Proiectarea soluţiilor de business inteligence   |50 |
|  |    |.    |…………………...                                       |   |
|  |3.4.|Limitele sistemelor tranzacţionale în analiza          |52 |
|  |    |……………………………                                            |   |
|  |    |informaţiilor din bazele de date                       |   |
|  |3.5.|Elemente fundamentale privind depozitele de date       |54 |
|  |    |……………………..                                             |   |
|  |3.6.|Clasificarea depozitelor de date ………………………………………….     |56 |
|4.|Studiu de caz …………………………………………………………………...                  |57 |
|  |4.1.|Descrierea generală a aplicaţiei (Visual FoxPro)       |57 |
|  |    |………………………..                                            |   |
|  |4.2.|Formulare şi rapoarte ale aplicaţiei ……………………………………... |61 |
|  |4.3.|Structura tabelelor aplicaţiei ……………………………………………..     |85 |
|  |    |     |                                                 |   |
|  |    |Bibliografie                                           |87 |