Aplicatie web. Examen grila online

                                   Cuprins
Argument.  Justificarea alegerii Temei
             _________________________________________3
Capitolul 1.   NoŢiuni Generale
             __________________________________________________6
                        Capitolul  1.1     NoŢiuni introductive
             ______________________________6
                        Capitolul  1.2     Intranet
             ______________________________________________6
                        Capitolul  1.3    World Wide Web
             ______________________________________7
                        Capitolul  1.4   Gestiunea Datelor
             ___________________________________9
Capitolul 2.   Tehnologii folosite
             ______________________________________________13
                       Capitolul  2.1     Serverul de aplicaţii – apache
             ____________________13
                       Capitolul  2.2    Sisteme de gestiune a bazelor de
             date – Mysql __ 15
                       Capitolul  2.3    Php
             _____________________________________________________16
                       Capitolul  2.4   javascript
             _____________________________________________20
                       Capitolul  2.5  CSS
             ______________________________________________________22
Capitolul 3.  Structura bazei de date
             __________________________________________23
Capitolul 4.  Studiu de caz: dezvoltarea unui site dedicat examinării
             online
             _____________________________________________________________31
                       Capitolul  4.1    Prezentarea soluţiei
             ________________________________31
                       Capitolul  4.2   Consideraţii de
             implementare_____________________ 33
                             Capitolul  4.2.1   Structura de fişiere
             __________________________33
                             Capitolul  4.2.2  Configurarea şi instalarea
             aplicaţiei ______34
                       Capitolul  4.3    Implementarea soluţiei
             ____________________________36
                                 Capitolul  4.3.1   Înregistrarea
             __________________________________38
                             Capitolul  4.3.2   Logarea
             ________________________________________39
      Capitolul  4.3.3  Securizarea Accesului  ________________________39
                      Capitolul  4.4    Implementarea secţiunii de
             administrare  _______41
      Capitolul  4.4.1   opţiunea setări _______________________________41
                             Capitolul  4.4.2    Administrare date
             utilizatori _____________42
      Capitolul  4.3.3   Administrare informaţii studenţi  _________43
      Capitolul  4.4.2    Administrarea întrebărilor grilă _________45
      Capitolul  4.3.3   Administrare Grupuri ________________________46
                     Capitolul  4.5    Implementarea secţiunii studenţilor
             _____________46
                     Capitolul  4.6    Implementarea opţiunii de examinare
             online_____47
      Capitolul  4.6.1   Pagina de verificare a accesului ___________ 47
      Capitolul  4.6.2   Interfaţa examenului grilă  _______ _________48
      Capitolul  4.6.3    Crearea grilei de examen ____________________50
      Capitolul  4.6.4    Crearea Bazei de date temporală___________52
                                 Capitolul  4.6.5    Modul de notare,
             calcularea
             rezultatelor___________________________________________________
             __53
                                  Capitolul  4.7    Cerinţe hardware şi
        software _____________________54 Capitolul  4.8    dezvoltările
        ulterioare ale aplicaţiei ___________54
Capitolul 5. Anexă
             _______________________________________________________________
             _54
Capitolul 6. Bibliografie
             ________________________________________________________82