Aplicatii ale sistemelor de gestiune a bazelor de date, cu interogare in visual basic

                                  1 CUPRINS
1 Cap 1. Introducere                             1
Cap 2 Etapele ciclului de dezvoltare a proiectului
 3
Cap 3 Proiectarea aplicatiei
      1. Codificarea datelor
        3.1.1  Proiectarea bazei de
 7
        3.1.2 Schema relationala si indecsii
                    10
      2. Programarea orientata pe evenimente
        3.2.1 Submodule                                                11
        3.3 Conditii de respectat , probleme de rezolvat (rezolvate)
            31
Cap. 4 Gestiunea controalelor utilizate in proiect
            Principalele proprietati, evenimente, metode
                32
Cap 5 Cod
                                     37
Anexe
Pagini 89