Aplicatii cu privire la tehnicile de parcurgere a unui graf finit

                                   Cuprins
Cuprins     2
Prefaţă     3
1 Structura de graf finit    5
1.1 Noţiuni introductive     5
1.2 Implementarea pe calculator a unui graf finit  14
1.3 Conexitate   20
2 Tehnici de parcurgere a grafurilor    27
2.1 Operaţii cu grafuri      27
2.2 Tehnici de parcurgere a grafurilor  31
3 Tare conexitate într-un graf finit    38
3.1 Conexitate într-un graf orientat    38
3.2 Tare conexitate    42
3.3 Drumuri minime în grafuri orientate 46
4 Algoritmi pentru prelucrarea grafurilor finite   47
Bibliografie................................................................
...........................................64