Baze de date multimedia orientata pe aplicatie imobiliara

                                   CUPRINS
1. Introducere ……………………………………….………………….......  4
2. Particularităţile afacerilor imobiliare………………..……………............ 9
   1. Caracteristici generale……………………………………….…......... 9
   2. Organizarea activităţii de cadastru……………….………….…........  11
   3. Publicitatea imobiliară….………………………………………........  12
   4. Procedura de înscriere în cartea
      funciară.......................................... ...  17
3. Structuri de apartamente şi descrierea lor…………….………………....... 21
   1. Definirea conceptelor…………………….…………........................... 22
   2. Procedee de realizare a documentelor multimedia…….……..…........  25
   3. Particularităţi ale datelor de tip multimedia…………….….…............ 27
   4. Resurse necesare aplicaţiilor multimedia………………….. ..............  30
4. Proiectarea aplicaţiei şi a bazei de date
   multimedia....................................  32
   4.1.Definirea sistemului
   informatic..............................................................
   32
         4.1.1.Definirea sistemului informatic. Obiective……….………...........
32
      4.1.2.Analiza şi proiectarea de sistem…………………….…….…....... 34
      4.1.3.Probleme asociate cu activitatea de analiză şi proiectare a  s
istemelor………………..…………………….………….………......... 35
      4.1.4.Ciclul de viaţă al unui sistem informatic..………….…….….....   37
      4.1.5.Managementul activităţilor de realizare a sistemelor
      informatice…………………………………….………….………........ 39
      4.1.6.Obiectivele proiectării….…………………….…………...…....... 40
      4.1.7.Metodologii de realizare a sistemelor informatice ....…….…..
   .....42
      4.1.8.SSADM – o metodologie structurat de analiză şi proiectare a
      sistemelor. Cracteristici generale……………………………......…….………........ 47
      4.1.9.Etapele de realizare a sistemelor informatice conform SSADM….48
                  4.9.1.1.Analiza sistemului
existent............................................. 50
           4.9.1.2.Midelul fizic al sitemului
      existent.................................... 51
           4.9.1.3.Descompunerea functionala si rafinarea
      DFD..................... 53
      4.2.Descrierea
unitatii....................................................................
................. 54
       4.2.1.Prezentarea
unitatii....................................................................
...... 54
            4.2.2.Cadru
organizatoric...............................................................
..........  55
            4.2.3.Activitatea de intermediere a
locuintelor........................................ 56
            4.2.4.Modelarea entitatilor si a asocierilor dintre
acestea........................ 60
5. Gestiunea aplicaţiei… ……………………………..……………................  65
6. Calitate
   software....................................………………………....................
   72
   6.1 Particularităţi ale calităţii produselor software
......................................  72
   6.2. Sistemul caracteristicilor de calitate al produsului
software.................  73
   6.3. Definirea caracteristicilor de calitate
....................................................  77
   6.4.Principii de proiectare a proceselor de dezvoltare
software...................  80
   6.5.Gestiunea construirii calitãţii
software.................................................... 85
   6.6.Inspectarea calitãţii
software..................................................................
88
7.
Concluzii...................................................................
..................................  94
Bibliografie
Anexe