Baze de date spatiale. Definirea unei aplicatii GIS

                                   CUPRINS
|1.|Introducere  …………………………………………………….…                         |5  |
|2.|Baze de date ………………………………………………………..                        |17 |
|  |2.1.|Organizarea datelor ……………………………………..……                 |17 |
|  |    |2.1.1.|Structuri de date ……………………………………..              |21 |
|  |2.2.|Baze de date …………………………………………….……                      |25 |
|  |2.3.|Sisteme de gestiune a bazelor de date ……………………….       |28 |
|  |    |2.3.1.|Funcţiile unui sistem de gestiune a bazelor de  |31 |
|  |    |      |date ….                                         |   |
|  |2.4.|Proiectarea bazelor de date …………………………………..            |33 |
|  |    |2.4.1.|Proiectarea structurii bazei de date …………………..  |35 |
|  |    |2.4.2.|Încărcarea datelor în baza de date …………………....  |42 |
|  |    |2.4.3.|Exploatarea şi întreţinerea bazelor de date     |43 |
|  |    |      |…………..                                          |   |
|  |2.5.|Baze de date relaţionale ……………………………………...             |43 |
|  |    |2.5.1.|Modelul de date relaţional …………………………..         |44 |
|  |    |2.5.2.|Proiectarea bazelor de date relaţionale ………………  |47 |
|3.|Baze de date spaţiale ……………………………………………….                   |54 |
|  |3.1.|Istoricul GIS ………………………………………………….                     |54 |
|  |3.2.|Componentele unui GIS ……………………………………..                 |55 |
|  |3.3 |Cum funcţionează un GIS ……………………………………                 |71 |
|  |3.4.|Tehnici de procesare şi analiză ………………………………           |79 |
|  |3.5.|GIS şi alte sisteme de informare geografică …………………    |82 |
|  |3.6.|Managementul unui GIS ……………………………………..                 |83 |
|4.|Studiu de caz ……………………………………………………….                        |86 |
|5.|Concluzii …………………………………………………………...                         |93 |
|  |Bibliografie                                                |   |