Baze de date statistice

                                   Cuprins
    ASPECTE TEORETICE RELATIV LA ORGANIZAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR
                            C A P I T O L U L  I
      I. Organizarea logică a datelor.
      1.1 Informaţii, date, tipuri de date.
      1.2   Structuri de date
      1.3  Evoluţia metodelor şi tehnicilor de organizare a datelor
      1.4  Organizarea datelor în baze de date
      1.4.1 Definiţie
      1.4.2  Terminologie
      1.4.3 Niveluri de organizare a datelor în baze de date
      1.4.4 Limbaje pentru baze de date
      1.5 Obiectivele sistemelor de gestionare a bazelor de date .
           1.6 Componentele unui SGBD
      1.7 Evoluţia sistemelor de gestionare a bazelor de date
      1.7.1 Diagrama entitate-relaţie
           1.7.2 Modelul relaţional
      1.7.3 Operatorii modelului relaţional
      1.7.4 Limbaje pentru manipularea datelor relaţionale
Pagini 65