Calculul integralelor in forma compacta

                                               Cuprins.
Cuprins…………………………………………………………………1
Capitolul I………………………………………………………………..2
                  Integrarea……………………………………………………..2
Capitolul II……………………………………………………………….7
                   Calculul unor integrale……………………………………….7
                    Funcţii pare şi impare generalizate…………………………..12
                    Funcţii simetrice faţă de o axă sau de un
punct……………...17
                    Alte tehnici particulare de schimbare de
variabile…………...19
Capitolul III……………………………………………………………….22
                    Integrale improprii cu parametru……………………………..22
                    Exemple remarcabile de integrale improprii…………………25
                    Integrale improprii pe un interval mărginit…………………...32
Capitolul IV………………………………………………………………..37
                    Integrale. Introducere în teoria numerelor
analitice…………..37
Bibliografie………………………………………………………………...44