Clase speciale de functii univalente

                                   Cuprins
INTRODUCERE
Capitolul I  FUNCŢII UNIVALENTE. REZULTATE CLASICE
                       1.1                   Definiţii                    şi
notaţii.....................................................................
.............5
              1.2           Teorema           ariei.Conjectura           lui
Bieberbach............................................7
           1.3        Teoreme        de        acoperire        şi        de
deformare................................................13
                1.4            Teorema            generalizată             a
ariei................................................................20
     1.5 Demonstrarea conjecturii lui Bieberbach pentru cazul n=4………….23
     Capitolul II
     2.1 Teorema de univalenţă a lui Călugăreanu………...………………….29
Capitolul III CLASE SPECIALE DE FUNCŢII UNIVALENTE
                                   3.1                               Funcţii
stelate.....................................................................
..................32
   3.2                                                               Funcţii
   convexe...................................................................
   .................39
   3.3     Funcţii     a     căror     derivată     are     partea     reală
   pozitivă................................48
   3.4                             Funcţii                             tipic
   reale.....................................................................
   ............53
Concluzii...................................................................
.......................................59
 BIBLIOGRAFIE...............................................................
........................... 60