Comertul electronic. Analiza viabilitatii economice si manageriale

                                   Cuprins
I. INTRODUCERE
II. ELEMENTE TEORETICE
      II.1 ELEMENTE TEORETICE GENERALE
            II.1.1 NOTIUNEA DE INTERNET
            II.1.2 COMERTUL ELECTRONIC
            II.1.3 TREI PASI PANA LA UN MAGAZIN VIRTUAL
            II.1.4 PROTOCOLUL HTTP
      II.2 SERVER-UL APACHE
      II.3 SGBD-UL MYSQL
      II.4 PHP
III. STUDIUL, ANALIZA SI PREZENTAREA SISTEMULUI ACTUAL
      III.1 NOTIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZATIA SI MEDIUL AMBIANT
      III.2 DOCUMENTAREA PRELIMINARA
      III.3 SCURT ISTORIC
      III.4 ANALIZA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE
IV. SOLUTIA CONCEPTUALA A NOULUI SISTEM
      IV.1 PROIECTAREA STRUCTURII BAZEI DE DATE
      IV.2 MODELAREA FOLOSIND "MODELUL ENTITATE ASOCIERE"
      IV.3 IDENTIFICAREA ENTITATILOR SI ATRIBUTELOR
      IV.4 NORMALIZAREA BAZEI DE DATE
      IV.5 PROIECTAREA INTERFETEI CU UTILIZATORII
            IV.5.1 STRUCTURA SITE-ULUI
V. PREZENTAREA APLICATIEI REALIZATE
      V.1 PREZENTARE SITE
      V.2 PREZENTARE MODUL ADMINISTRATOR
Pagini 94