Comertul electronic. Metode de efectuare a platilor in comertul electronic

                                   CUPRINS
Introducere…………………………………………………………..pag. 1
Capitolul I. Internet - infrastructura comerţului electronic ...pag. 3
I.1. Internet-Scurt istoric………………………………………….pag. 3
I.2. Internet-mediu de afaceri…………………………………….pag. 8
I.2.1. Internetul şi reţeaua internaţională (WWW)…………..…pag. 10
I.2.2. Avantajele utilizarii retelelor informationale…………….….pag. 11
I.2.3. Avantajele www ca mijloc commercial……………………..pag. 14
I.2.4.  Internetul   in   Romania,   contextul   societatii   informationale
globale………………..pag. 18
Capitolul II-Aspecte privind evolutia comertului electronic.pag. 20
II.1. Comertul electronic de-a lungul timpului………….……….pag. 21
II.2. Comertul electronic in cautarea unei definitii……………..pag. 23
II.3. Modele de afaceri in comertul electronic…………………….pag. 27
II.4. Tipuri de site-uri utilizate in comertul electronic…………pag. 33
II.5. Avantajele si dezavantajele comertului  electronic  fata  de  comertul
classic……pag. 38
Capitolul    III-Aspecte    legislative    ce     reglementeaza     comertul
electronic………………pag. 42
III.1.  Reglementari  in  domeniul  comertului  electronic  pe   continentul
Asiatic………………pag. 42
III.2.  Reglementari  in  domeniul  comertului  electronic  pe   continentul
American……………pag. 45
III.3. Reglementari in domeniul comertului  electronic  in  Australia,  Noua
Zeelanda……pag. 49
III.4.  Reglementari  in  domeniul  comertului  electronic  pe   continentul
European…………pag. 50
III.5. Reglementari in domeniul comertului electronic in Romania…..pag. 57
III.6. Protectia consumatorilor pe Internet……………………...pag. 61
Capitolul IV-Metode efectuare a platilor in comertul electronic..pag. 67
IV.1. Metode de efectuare a platilor electronice……………………pag. 67
IV.2. Securitatea in comertul electronic…………………………….pag. 74
Capitolul V-Comertul electronic in Romania: Prezent  si  perspective……….pag.
82
V.1. Inceputurile comertului electronic in Romania…………….pag. 82
V.2. Dimensiuni ale comertului electronic romanesc…………...pag. 84
Concluzii
Bibliografie
Pagini 97