Compresia de date in aplicatii multimedia

                                   Cuprins
|1 Introducere                                                |2   |
|2 Multimedia şi problemele de resurse                        |4   |
|  |2.1 Ce este Multimedia ?                                  |4   |
|  |2.2 Componente multimedia                                 |5   |
|  |2.3 Interactivitatea în multimedia                        |13  |
|  |2.4 Medii de stocare multimedia                           |15  |
|  |2.5 Necesitatea de resurse în multimedia                  |18  |
|3 Algoritmi de compresie                                     |21  |
|  |3.1. Problema compresiei / decompresiei                   |21  |
|  |3.2 Clasificarea algoritmilor                             |23  |
|  |3.3 Formate de fişiere multimedia                         |24  |
|  |3.4 Algoritmi specifici                                   |36  |
|  |3.5 Evaluări                                              |65  |
|  |3.6 Programe pentru implementare                          |66  |
|4 Aplicaţie multimedia                                       |73  |
|5 Evaluări ale performanţelor procesului de                  |81  |
|compresie-decompresie                                        |    |
|  |5.1 Compresia audio                                       |81  |
|  |5.2 Compresia de imagine                                  |83  |
|  |5.3 Compresie video                                       |86  |
|Glosar                                                       |89  |
|Bibliografie                                                 |105 |