Comunicatii de date. Modelare matematica si MathCad

                                   Cuprins
I. INTRODUCERE
      I.1 NECESITATEA STUDIERII COMUNICATIILOR DE DATE
II. MODELARE MATEMATICA
      II.1 VARIABILE ALEATOARE
            II.1.1 MEDIA SI DESPERSIA
            II.1.2 FUNCTIA DE REPARTITIE SI DNSITATEA DE REPARTITIE
      II.2 LEGEA NUMERELOR MARI
      II.3 TEOREMA LIMITA CENTRALA
      II.4 GENERAREA NUMERELOR ALEATOARE
            II.4.1 METODE DE GENERARE A NUMERELOR ALEATOARE
                  II.4.1.1 METODA TABELELOR DE NUMERE ALEATOARE
                  II.4.1.2 METODA GENERATOARELOR DE NUMERE ALEATOARE
                  II.4.1.3 METODA GENERATOARELOR DE NUMERE PSEUDO-ALEATOARE
            II.4.2 METODA REZIDUURILOR
            II.4.3 METODA MIJLOCULUI PATRATULUI
            II.4.4 METODA INVERSA
            II.4.5 GENERAREA UNEI VARIABILE CU REPARTITIE BINOMIALA
            II.4.6 METODA RESPINGERII
            II.4.7 METODA POLARA PENTRU DETERMINAREA VARIABILELOR ALEATOARE
NORMALE
      II.5 SIMULAREA FIRELOR DE ASTEPTARE
      II.6 MODELE DE SIMULARE
            II.6.1 MODELE DE SIMULARE SI ALTE TIPURI DE MODELE
            II.6.2 TIPURI DE MODELE DE SIMULARE
            II.6.3 REPREZENTAREA TIMPULUI IN MODELELE DE SIMULARE
            II.6.4 CEASUL DE SIMULARE CU CRESTERE CONSTANTA
            II.6.5 CEASUL DE SIMULARE CU CRESTERE VARIABILA
            II.6.6 CARACTERISTICI ALE PROCESELOR DE SERVIRE
            II.6.7 CARACTERISTICI ALE CLIENTILOR
            II.6.8 CARACTERISTICI FIZICE ALE COZILOR
            II.6.9 CARACTERISTICILE STATIEI DE SERVIRE
      II.7 DEPENDENTA DINTRE VARIABILELE ALEATOARE X SI Y
      II.8 MODELE DE REGRESIE LINIARA
      II.9 SISTEM DE ECONOMII NORMALE
      II.10 INTERVALE DE INCREDERE
III. PRELIMINARII
      III.1 SISTEME DISCRETE FARA ZGOMOTE
            III.1.1 CANALUL DISCRET, FARA ZGOMOTE
            III.1.2 SURSA DISCRETA DE INFORMATII
            III.1.3 SERIA APROXIMARILOR LIMBII ENGLEZE
            III.1.4 REPREZENTAREA GRAFICA A UNUI PROCES MARKOFF
            III.1.5 SURSE ERGODICE SI MIXTE
            III.1.6 ALEGERE, INCERTITUDINE SI ENTROPIE
                  III.1.6.1 ENTROPIA UNEI SURSE DE INFORMATII
            III.1.7 REPREZENTAREA CODARII SI DECODARII OPERATIILOR
            III.1.8 TEOREMA FUNDAMENTALA A CANALULUI FARA ZGOMOT
            III.1.9 DISCUTII
      III.2 SISTEME DISCRETE CU ZGOMOTE
            III.2.1 REPREZENTAREA UNUI CANAL DISCRET CU ZGOMOTE
            III.2.2 ECHIVOCUL SI CAPACITATEA CANALULUI DE COMUNICATIE
            III.2.3 TEOREMA FUNDAMENTALA PENTRU UN CANAL DISCRET CU ZGOMOT
            III.2.4 DISCUTII
            III.2.5 EXEMPLU DE CANAL DISCRET SI CAPACITATEA SA
            III.2.6 CAPACITATEA CANALULUI IN ANUMITE CAZURI SPECIALE
            III.2.7 UN EXEMPLU DE CODARE EFICIENTA
IV. PRELIMINARII MATEMATICE
      IV.1 MULTIMI SI FAMILII DE FUNCTII
      IV.2 FAMILII DE FUNCTII LIMITATE DE BANDA
      IV.3 ENTROPIA UNEI DISTRIBUTII CONTINUE
      IV.4 ENTROPIA UNEI FAMILII DE FUNCTII
      IV.5 PIERDEREA DE ENTROPIE IN FILTRE LINIARE
V. CANALUL DE COMUNICATIE CONTINUU
      V.1 CAPACITATEA UNUI CANAL CONTINUU
      V.2 CAPACITATEA CANALULUI CU LIMITA MEDIE DE PUTERE
VI. RATA UNEI SURSE CONTINUE
      VI.1 FUNCTII DE EVALUARE A FIDELITATII
            VI.1.1 EXEMPLE DE FUNCTII SIMPLE DE EVALUARE
      VI.2 RATA UNEI SURSE RELATIV LA O EVALUARE A FIDELITATII
      VI.3 CALCULAREA RATELOR
VII. MATHCAD
      VII.1 PREZENTARE GENERALA
      VII.2 APELAREA SI ECRANUL MATHCAD
      VII.3 EFECTUAREA CALCULELOR NUMERICE
            VII.3.1 OPERATORI MATHCAD
            VII.3.2 EFECTUAREA UNOR CALCULE SIMPLE
            VII.3.3 IDENTIFICATORI MATHCAD
            VII.3.4 TIPURI DE DATE MATHCAD
            VII.3.5 VECTORIZARE
      VII.4 FORMATUL DE EDITARE AL DATELOR NUMERICE
      VII.5 UNITATI DE MASURA
      VII.6 REDACTAREA DOCUMENTELOR
      VII.7 REALIZAREA UNEI REPREZENTARI GRAFICE
      VII.8 COMENZI MATHCAD
      VII.9 FISIERE MATHCAD 
Pagini 103