Crearea de publicatii cu publisher

                                   CUPRINS
Cap. I Utilizarea interfeţei Publisher
I.1 Elementele interfeţei Publisher
Crearea unei publicaţii de la zero
Utilizarea barelor de instrumente Publisher
Stabilirea limitelor şi a liniilor de ghidare
Zona de stocare
I.2 Inserţia de text şi de obiecte grafice
I.2.1 Introducerea textului
Redimensionarea şi repoziţionarea unui cadru
Editarea textului într-un cadru de text
I.2.2 Inserţia paginilor
Importul textului din alte surse
Utilizarea opţiunii Copy / Paste pentru importul textului
Utilizarea opţiunii Import
Depăşirea spaţiului unui cadru de text
Conectarea la un alt cadru
I.2.3 Salvarea activităţii efectuate
Opţiuni de salvare
AutoConvert
I.2.4 Stabilirea opţiunilor programului Publisher
Stabilirea opţiunilor generale
Modificarea opţiunilor de editare
Stabilirea opţiunilor de tipărire
I.2.5 Inserţia de obiecte grafice Publisher
Inserţia tabelelor
Adăugarea şi editarea elementelor WordArt
Utilizarea imaginilor şi a elementelor clip art
Inserţia şi umplerea formelor
Instrumente pentru Web
Utilizarea aplicaţiei Design Gallery
I.2.6 Lucrul cu obiecte multiple
Gruparea şi stratificarea obiectelor
Alinierea obiectelor
Snap to
Rotirea obiectelor
I.3 Recolorarea şi tăierea obiectelor
Cap. II Modificarea opţiunilor de aranjare în pagină şi tipărirea
publicaţiei
II.1 Modificarea proprietăţilor cadrelor
II.2 Modificarea opţiunilor de configurare a paginii
Ajustarea marginilor
Crearea de antete şi subsoluri
II.3 Tipărirea publicaţiilor
Tipărire la imprimanta de birou
Lucrul cu un serviciu comercial de tipărire
Tipărirea în alb-negru şi în culori spot
Comutarea la o altă categorie de tipărire
II.5 Lucrul cu aplicaţia Design Checker
Utilizarea informaţiilor personale în interiorul publicaţiilor
Cap. III Organizarea elementelor de grafică folosind Graphics Manager
Utilizarea aplicaţiilor Wizard şi a design-urilor partajate pentru
crearea publicaţiilor
Aplicaţia Quick Publication Wizard
Utilizarea altor aplicaţii Wizard
Utilitarul Catalog Wizard
Aplicaţiile Web Site Wizard şi Pack and Go Wizard
Utilizarea design-urilor partajate pentru crearea unei publicaţii
Crearea de documente şi pliante fuzionate
Pagini 50