Crearea si animarea obiectelor in 3D Studio Max

                                   CUPRINS
1 Introducere………………………………………………………………………………………….5
Cap.1. Utilizarea fişierelor în 3D STUDIO MAX………………………………………………7
      1.1. Meniul File (Fişier)…………………………………………………………………….7
             1.1.1.  Comanda Merge (Unire)……………………………………………………..7
            1.1.2.  Comanda Replace (Înlocuire)………………………………………………..9
            1.1.3.  Comanda Insert Tracks (Inserarea
direcţiilor)……………………………10
            4. Comanda Import (Import)…..……………………………………………….12
            5. Comanda Export (Export)….……………………………………………….13
            6. Comanda Preferences (Preferinţe)………………………………………..15
Cap.2.  Editarea şi gruparea obiectelor în 3D STUDIO MAX….………………………….18
      2.1. Meniul Edit (Editare)…………………………………………………………………18
            2.1.1. Comanda Edit Named Selections..………………………………………….18
            2.1.2. Comanda Properties (Proprietăţi)…………………………………………...19
      2.2. Meniul Group (Grup)………………………………………………………………...21
Cap.3. Instrumentele şi vederile în 3D STUDIO MAX……………………………………..22
      3.1. Meniul Tools………………………………………………………………………….22
            3.1.1. Comanda Transform Type – In (Transformarea
Tipului)…………………22
            3.1.2. Comanda Display Floater (Plutitorul
Ecranului)……………………………23
            3.1.3. Comanda Material / Map Browser (Browser-ul Materialului
Hărţii)……...23
      3.2. Meniul Views…………………………………………………………………………24
            3.2.1. Comanda Restore Active Perspective View……………………………….24
            3.2.2. Comanda Viewport Background (Imaginea de
fundal)……………………25
            3.2.3. Comanda Show Ghosting (Apariţia fantomei)……………………………..27
            3.2.4. Comanda Expert Mode (Mod Expert)…………...………………………….29
            3.2.5. Comanda Viewport Configuration (Configurarea
Viewportului)………….29
            3.2.6. Comanda Regions (Regiuni)………………………………………………...30
      3.3. Bara de instrumente (Toolbar)……………………………………………………..33
3.3.1. Instrumente Undo / Redo…………………………………………………….33
            3.3.2. Instrumentul Selection Filter (Selectarea
Filtrului)…………………………33
            3.3.3. Instrumentul Select Objects………………………………………………….34
            3.3.4. Instrumentele de transformări şi constrângeri (X, Y, Z,
XY,YZ, ZX)……35
            3.3.5. Instrumentul Mirror (Oglinda)………………………………………………...36
            3.3.6. Instrumentul Array (Seria)……………………………………………………36
            3.3.7. Instrumente de aliniere……………………………………………………….39
Cap.4. Redarea realistă în 3D STUDIO MAX………………………………………………..41
      4.1. Meniul Rendering (Redarea)……………………………………………………….41
      4.2. Comanda Enviorment (Mediul)……………………………………………………..41
      4.3. Comanda Make Preview (Realizare previzualizare)……….…………………….45
      4.4. Instrumentul Render (Redare)………...……………………………………………46
Cap.5. Crearea Primitivelor Standard şi  a Obiectelor compuse………………………..51
      5.1. Primitivele extinse……………………………………………………………………51
      5.2. Obiecte compuse…………… ………………………………………………………54
            5.2.1. Obiecte realizate prin operaţii booleene……………………………………54
            5.2.2. Obiecte Moprh…………………………………………………………………55
            5.2.3. Obiecte Connect………………………………………………………………56
            5.2.4. Obiecte Scatter………………………………………………………………..57
            5.2.5. Obiecte Conform…………………………………………………….………..58
            5.2.6. Obiecte Shape Merge………………………………………………………..58
Cap.6. Crearea obiectelor  3D  de  tip  Primitive  extinse,  uşi,  ferestre,
sisteme de
            particule şi curbe
      6.1. Primitive extinse
      6.2. Obiecte de tip Door (uşă)
            6.2.1. Uşi de tip PivotDoor
            6.2.2. Uşi de tip BilfoodDoor
            6.2.3. Uşi de tip SlidingDoor
      6.3. Obiecte de tip Window (ferestre)
            6.3.1. Ferestre de tip Casement
            6.3.2. Ferestre de tip Pivoted (pivotate)
            6.3.3. Ferestre de tip Projected (proiectate)
            6.3.4. Ferestre de tip Sliding (glisante)
            6.3.5. Ferestre de tip Fixed (fixe)
            6.3.6. Ferestre de tip Awning
      6.4. Obiecte de tip Sisteme de Particule
            6.4.1. Obiecte de tip Parray
            6.4.2. Obiecte de tip Super Spray
            6.4.3. Obiecte de tip Pcloud
      6.5. Obiecte de tip curbe
            6.5.1. Linia
            6.5.2. Arcul
            6.5.3. Dreptunghiul
            6.5.4. Steaua
            6.5.5. Ngon
            6.5.6. Text
            6.5.7. Section
Cap.7. Iluminarea scenei şi stabilirea camerelor. Animarea…………………………….63
      7.1. Iluminarea scenei
      7.2. Parametrii camerelor
      7.3. Elemente ajutătoare (Helpers)
            7.3.1. Obiecte ajutătoare de tip Tape Object
            7.3.2. Obiecte ajutătoare de tip Protractor
      7.4. Categoriile de deformări spaţiale (Space Warps)
      7.5. Analiza principalelor tipuri de deformări spaţiale
      7.6. Sisteme de tip Iluminare solară
Bibliografie……………………………………………………………………………………70