Curbe si suprafete Bezier

I.                                                                    Curbe
Bézier.............................................................3
           I.1. Curbe Bézier în baza Bernstein…………..……………3
            I.2 Proprietăţi ale polinoamelor Bernstein…………………6
           I.3 Proprietăţi ale curbelor Bézier…………………………..8
           I.4. Geometria unei curbe Bézier…………………………12
           I.5. Reprezentarea procedurală a curbelor Bézier.
                       Algoritmul de Casteljau…….....……………..13
            I.6.Interpretarea geometrică a algoritmului lui Casteljau.....16
           I.7 Relaţii între poligonul de control şi forma cuebei
                       Bézier
                 asociate.............................................19
           I.8  Mărirea gradului parametrizării unei curbe Bézier...22
II. Suprafeţe Bézier....................................................25
           II.1. Suprafeţe de tip produs tensional…………………...25
           II.2. Suprafeţe Bézier………………………………………29
           II.3 Particularităţi ale formei pânzelor Bézier…………....40
            II.4 Modificarea numărului de vârfuri ale reţelei
      de control a unei pânze Bézier…….………..43
            II.5  Racordarea pânzelor dreptunghiulare Bézier……...45
      III. Curbe şi suprafeţe hermite........................52
           III.1 Curbe cubice Hermite................................53
           III.2 Suprafeţe bicubice Hermite………………………….59
      IV. Descrierea aplicaţiei……………………………….67
   Bibliografie.............................................................
.90