Curbura grupurilor Pseudo-Riemanniene

INTRODUCERE…………………………………………………………………………….3
CAPITOLUL Ⅰ. GENERALITATI PRIVIND VARIETATI ANALITICE. ELEMENTE DE
                          GEOMETRIE RIEMANNIANA
         §1. Varietati analitice…………………………………………………………………..5
         §2.  Conexiuni liniare. Varietati pseudo-
riemanniene…………………………………..9
CAPITOLUL Ⅱ. GENERALITATI ASUPRA GRUPURILOR SI ALGEBRELOR LIE
        §1. Grupuri Lie. Definiţie. Exemple.
Proprietati………………………………………..13
        §2. Algebre Lie. Definiţie. Exemple.
Proprietati…………………………………………17
        §3. Algebra Lie a unui grup Lie…………………………………………………………19
        §4. Subgrupurile cu un parametru ale unui grup
Lie……………………………………20
CAPITOLUL Ⅲ . INVARIANTA PE GRUPURI LIE
       §1. Conexiuni liniare stâng invariante pe un grup
Lie……………………………………23
       §2. Metrici riemanniene si pseudo-riemanniene stang
invariante si bi-invariante……….. 24
CAPITOLUL Ⅳ. CURBURA GRUPURILOR PSEUDO-RIEMANNIENE………………30
    Bibliografie.........................................................
                                   ....44