Domeniul de licitatii online

                                   CUPRINS
Introducere.................................................................
...............................................2
Capitolul    I-    Prezentarea    domeniului     de     licitatii     online
............................................3
1.1                                                                  Context
romanesc....................................................................
...........................3
1.2                        Dezavantajele                        licitatiilor
online......................................................................
....3
1.3                         Avantajele                          licitatiilor
online......................................................................
.........4
Capitolul II-Metode, instrumente si tehnici utiliate in realizarea
aplicatiei.............5
1. Limbajul UML
   ..........................................................................
   ........................5
          2.1.1       Componentele       limbajului       unificat        de
modelare..........................................5
                   2.1.2                Avantajele                utilizarii
UML.........................................................................
..8
2.                                                                  Rational
   Rose......................................................................
   ...............................9
3.                            PHP-"PHP                             Hypertext
   Preprocessor".............................................................
   ...10
4.
   MySQL.....................................................................
   ........................................11
Capitolul III- Analiza si proiectarea
aplicatiei.......................................................16
3.1                                                                Modelarea
diagramelor.................................................................
...................18
3.2                   Structura                   bazei                   de
date........................................................................
.............32
CAPITOLUL                     IV-Prezentarea                      produsului
software...............................................33
4.1                             Structura                              site-
ului........................................................................
....................33
4.2                            Functionarea                            site-
ului........................................................................
..............44
Concluzii...................................................................
............................................49
Bibliografie................................................................
...........................................52