Elaborarea specificatiilor de proiectare ale unui sistem informatic (S.C. XYZ S.R.L.)

                                   CUPRINS
   |1. |INTRODUCERE …………………………………………………..                           |5   |
|2. |PREZENTAREA SOCIETĂŢII …………………………………...                     |10  |
|   |2.1. |Scurt istoric al  S.C. RAZMISI S.R.L. …………………………...   |10  |
|   |2.2. |Obiectul de activitate …………………………………………...            |11  |
|   |2.3. |Analiza relaţiilor economice cu partenerii            |12  |
|   |     |………………………...                                          |    |
|3. |ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL …………….……                   |14  |
|   |3.1. |Activitatea de determinare a cerinţelor sistemului    |14  |
|   |     |………….                                                 |    |
|   |3.2. |Structurarea cerinţelor sistemului …………………………...      |27  |
|4. |PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC …………………                   |56  |
|   |4.1. |Proiectarea formularelor şi a rapoartelor ……………………    |56  |
|   |4.2. |Proiectarea interfeţelor şi a dialogurilor …………………….  |61  |
|   |4.3. |Proiectare logică a bazelor de date – modelarea …………….|63  |
|   |     |logică a datelor                                      |    |
|   |4.4. |Proiectarea bazelor de date ………………………………….            |72  |
|   |4.5. |Proiectarea securităţii fişierelor şi bazelor de date |75  |
|   |     |………….                                                 |    |
|5. |PROIECTAREA APLICAŢIEI ……………………………………                       |79  |
|   |5.1. |Analiza cerinţelor informaţionale …………………………...       |79  |
|   |5.2. |Proiectarea de ansamblu a sistemului informatic       |88  |
|   |     |…………...                                               |    |
|   |5.3. |Proiectarea formularelor de intrare ………………………….       |90  |
|   |     |şi a rapoartelor de ieşire                            |    |
|   |5.4. |Proiectarea bazelor de date ………………………………….            |92  |
|   |5.5. |Proiectarea aplicaţiilor ………………………………………              |95  |
|   |5.6. |Posibilităţi de implementare ………………………………...          |96  |
|6. |CONCLUZII ……………………………………………………….                            |98  |
|   |BIBLIOGRAFIE                                                |    |