Elementele prime si ireductibile intr-un domeniu de integritate

                                   CUPRINS
Capitolul I: INELE SI CORPURI
      1.Inel. Subinel. Ideal. Exemple.
      2.Corp. Subcorp. Morfisme si corpuri. Exemple.
      3.Inele de polinoame.
Capitolul II: ELEMENTE PRIME SI ELEMENTE IREDUCTIBILE
      1.Divizibilitatea in domenii de integritate.
      2.Inele factoriale.
      3.Inele euclidiene.
      4.Inele principale.
      5.Factorialitatea inelelor de polinoame.
      6.Criterii de ireductabilitate pentru polinoame.
Capitolul III: CONSIDERATII METODICE
      1.Consideratii metodice asupra predarii aritmeticii in liceu.
      2.Elemente prime in inelul intregilor al lui Gauss.
      3.Elemente de aritmetica in inelul K[x].
      4.Probleme rezolvate.
Bibliografie
Pagini 57