Evidenta elevilor intr-o scoala. Analiza sistemului informatic

Cuprins
1. INTRODUCERE
2.  Baze de date
   1. Concepte generale
     1. Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date
2.2.1. Funcţiile unui SGBD
2.2. Etapele realizării unei baze de date
        1. Tehnica diagramelor entitate-asociere
Tipuri de legături între entităţi
        2. Tipuri de atribute
     2. Baze de date relaţionale
        1. Generalităţi
        2. Restricţiile de integritate ale modelului relaţional
        3. Formele normale ale unei relaţii
        4. Sisteme de gestiune ale bazelor de date relaţionale
     3. Securitatea bazei de date
     4. Utilizarea unei baze de date
3. PROIECTAREA BAZEI DE DATE
3.1. PREZENTAREA PROBLEMEI
3.2. ANALIZA PROBLEMEI
3.3. ALEGEREA SISTEMULUI DE GESTIUNE A BAZEI DE DATE UTILIZAT
3.4. PROIECTAREA SCHEMEI CONCEPTUALE
3.5. PROIECTAREA SCHEMEI EXTERNE
3.6. PROIECTAREA SCHEMEI INTERNE
4. PROIECTAREA APLICAŢIEI
Bibliografie
Pagini 42