Fluxuri in retele. Metoda de etichetare a nodurilor pentru rezolvarea problemei de flux maxim

1 Introducere    i
                                2 CAPITOLUL I
                    FLUX MAXIM ÎN REŢELE.PROBLEMA DE BAZǍ
1. Noţiuni  1
2. Fluxuri în reţele   3
3. Notaţii  5
4. Tăieturi      6
5. Flux maxim    7
6. Mulţimi deconectoare şi tăieturi     12
7. Metoda de etichetare a nodurilor  pentru  rezolvarea  problemei  de  flux
maxim 13
8. Graf incrementat    18
9. Descompunerea fluxului    20
                                CAPITOLUL II
                   1 VARIATII ALE PROBLEMEI DE FLUX MAXIM
1. Intrări şi ieşiri multiple     24
2. Limitele inferioare ale fluxului pe arce  26
3. Fluxuri în reţele ne-direcţionate şi mixte      29
4. Capacităţile nodurilor şi alte extensii   30
                                CAPITOLUL III
                            FLUX MINIM ÎN REŢELE
1. Noţiuni  35
2. Algoritmul lui Ford-Fulkerson  36
3. Exemplu  38
                               1 CAPITOLUL IV
                      2 FLUX DE COST MINIM DE LA s LA t
1. Un algoritm bazat pe determinarea circuitelor negative     52
   1.1. Descrierea algoritmului   55
  2.  Exemplu    56
   1.3. Pasul 3 al algoritmului din 1.1.      65
2.Algoritm de determinare a drumului cu flux de cost minim    66
   2.1. Descrierea algoritmului   67
   2.2 Exemplu    68
                                 CAPITOLUL V
                      3 FLUXURI ÎN GRAFURI CU CÂŞTIGURI
1. Introducere   69
2. Augmenting chains   72
3. Cicluri active      75
4. Algoritmul aflării fluxului optim  pentru grafuri cu câştiguri   76
5. Exemplu  78
6. Grafuri cu câştiguri ale vârfurilor  81
                                CAPITOLUL VI
                                  APLICAŢII
1. Problema fluxului maxim   82
2. Problema de flux minim    84
Bibliografie     88
-----------------------