Forme normale in baze de date orientate obiect

Cuprins
Introducere…………………………………………………..2
Cap. 1. Noţiuni de bază……………………………………6
   1.1. Modelul bazelor de date. Algebra de proiecţie…..7
      1.1.1. Căi (drumuri)……………………………….10
      1.1.2. Proiecţii………………………………………12
   1.2. Restricţii de tip dependenţă……………………14
      1.2.1. Restricţii de tip dependenţă de cale……15
      1.2.2. Restricţii de tip dependenţă locală……..16
      1.2.3. Restricţii de tip dependenţă globală……17
      1.2.4. Restricţii de cheie………………………….18
   1.3. Axiome de inferenţă………………………………19
Cap. 2. Normalizarea obiectelor………………………..23
   2.1. Exemplu……………………………………………..23
      2.2. Modelul unui obiect…………………………..28
       2.3. Forme normale obiect…………………………33
      2.4. Reguli de normalizare………………………..36
      2.5. Completitudine………………………………..41
Cap. 3. Algoritmi pentru derivarea formelor normale obiect…..43
   3.1. Generarea formelor normale prin    restructurare…..…44
   3.2. Generarea formelor normale prin reconstrucţie…...…45
   3.3. Algoritmi de descompunere şi fuziune……….46
   3.4. Completitudinea algoritmilor de descompunere şi fuziune……….……56
Concluzii……………………………………………………58
Bibliografie…………………………………………………59