Interfata VoIP pentru centrala telefonica digitala TOPEX 1000D

CAPITOLUL 1.       Tehnologia “Voice over IP”
De ce VoIP ?
1.2. Probleme şi constrângeri
1.3. Arhitectura sistemelor VoIP
1.3.1. Modulul de procesare a vocii
1.3.2. Modulul de semnalizare şi management
1.4. Tipuri de conexiuni
1.5. Protocoale şi soluţii software
1.5.1 Funcţiunile componentelor H.323
1.5.2 Sarcini obligatorii ale unui gatekeeper
CAPITOLUL        2.         Arhitectura         centralei         telefonice
                                           digitale “TOPEX 1000D”
2.1. Prezentare generală
2.2. Arhitectura hardware
1 2.2.1 Procesorul Central de Tratare Apeluri
2.2.2 Procesorul de grup
2.2.3 Unitatea de abonaţi
2.2.4. Unitatea de trunchi digital
2.3. Arhitectura software
   Capitolul 3              “VoIP card” – VoIP gateway
3.1 Prezentare generală
3.2 Amplasarea cartelei în arhitectura
funcţională a centralei
3.3 “VoIP card” – extensie a funcţionalităţilor centralei telefonice
   Capitolul 4.   VoIP card”–Implementare software
4.1 Scurtă prezentare hardware
4.2 Software-ul aplicaţiei
4.2.1 Suportul dezvotării aplicaţiei în PC/104
4.2.2 Funcţionarea software a PC/104
1 4.2.2.1 Task-ul de transmitere de pachete RTP
2 4.2.2.2. Task-ul de recepţie a pachetelor RTP
4.2.3 Zone de memorie folosite pentru preluarea pachetelor de eşantioane
   Concluzii
          Bibliografie
Anexe
Pagini 131